Connect with us

9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

android free featured - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9bài dởbài hay

9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI, HAY

Train Simulator by i Games

Tựa game mô phỏng các đoàn tàu xe lửa.

 

World Bowling Championship

Game ném bowling 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mobirix - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
m rJSNn0fMVcljryx8JY1lRKxS3LD03fqJmhLjA 6wEb8lGCt2zO w0FLYiRAxq F7M=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
Developer: mobirix
Price: Free
 • meuuGbC89oEeagM4kuFAsEOx2t0pYJ7aiiX77OC3BGKUA2lCw DMplYAPaWLlPYZzWc =h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • GO8TXuy79LkgZ4u74aDl5wbjFPyhJ2cd1zSNkvucS5kQeT6 DxBVmkrOUu07AnC33g=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

 

Dental Games For Kids

Bé tập làm nha sĩ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.dentalgame.specialistcom.dental - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
NyTIZwNHVz5vmZ6T1bymqNinM3uXYEjLBibQ CTjDs9GznVXsZqqBeXVJuGBncDE9w=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • uCaaq01myZkrsZKevWaANZwVe8oSJqipbaxtR0x1FPD3fgsH7kQ2idpyL4lBbcDixhQ=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • UDhPwpgA5lQoTY21RCX01VZsYaymuPDw rFijJ0DonzOAQIQ Hxvv7nfQ8uzcNfqZLwm=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • ZL6Ka8Gi9zQnFP37 luHU6qbf0PvhVnfAY1k6B QG szlb5 7Pi7xoYR0lYuAs8xUxKz=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • ACAbrlDmup0TdGF971P2WDz I4xamNlDAieJbSIAngbuW bhdZ oeKM2PP5ZO97FRGk=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • y3TOHoPedAYq veQ x4fUo 3ZmVM37EiOdXiW bJMiQQM3c4plkcsfLG7PErTMG96F4=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • 0LU6NgWU4tjktzHmjTNoyCcV1yfHZIYiGRPiy 7Z2eYUnhF9gtSH77SAox16oyIfDVk=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • TQIktHdAZAc2IuAgXhxukGVhJusNF5RCP8leW4CiU2FVVLoNcGxHVMOM8SDab7Cg9aQ=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • 6OcLIefO0x5QhW0cVl4Kv20qdtmSmp9xZ FUX1ivLc TTPk6XDqxH4aDMU4RcdDzzDj8=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • ktfDM7AavwDyJotqtekbNITMZB7hunf yzThC9TTPGOp8Io7NURWdfjMRUxHW9DzOp4=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • PIB3dNbRcwXBzUtCI0LZSIqh101Wy3O4RMrwcQmTZr0ln9i1cqYX4vIKHAo 1VB Bg=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

 

Solitaire Free

Game solitaire kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.clockwatchers - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
qFaCRkYmLdbpLzMIRvhJDdZs9xG5SYuycCZjzVGtYh9HuUPjksffcGNAodyq99XkWyI=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
Price: Free
 • H47HWaQJcF5c AGRWzTDrS0XoQNlE3pA erorvVx5eOZyRoUfckJel YwpkcR4OKWAzu=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • p8an7irGMuWBHGvhIvRNcmewEtNCjg2JMmiSZoouSIFIn8GI0mPOMv3bTWVTSN8ZvYI=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

 

Table Tennis 3D Virtual World Tour Ping Pong Pro

Game đánh bóng bàn hấp dẫn.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

Back to Bed

Game đặc biệt rất nổi bật ở phần đồ họa cực kỳ độc đáo. Hình ảnh của Back To Bed sẽ thu hút bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi dáng vẻ rất thú vị của nó. Game sở hữu những nét vẽ cá tính khá kỳ quặc pha thêm chút giai điệu của những giấc mơ kì lạ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.bedtime - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
kXZJR00h5aTckcYc2NpN4Ew88u3nNwsvGBSZuzEcJH8lCikmxObQJkep hpxchZveg=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
Price: 68.000đ 2,99 US$
 • Iz4b sCCQFquIPpi3AYlq0gYrAqFrfMRY0snKIpxfooo47BPgEDRNWvYHUHZAHWCSGs=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • QhtEOOCpzVM4vYaZtPq8T9w5X0sO4uftjLZE1GCWndO9 5tO9rXvFsLQDMjYAkekRvg=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

 

Unit Converter (Pega Pro) – Premium

Ứng dụng chuyển đổi qua lại giữa nhiều đơn vị khác nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.dronzer - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
vy5r vzFXokZLufTw EtPp Exb4CpstnwipY1HkaOuz VVNLDLL U6xqt xTcP hhw=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
Price: 183.000đ 7,99 US$
 • bFqRRlhduKdvZReeb8WM9u5xgIW 9noBfn0 c4JrkuDS2Osh6wUJM98pnTgbJICG3w=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • EXSJU36DqLZafgPEHAseS0A7q4b6ayAkKL8NUgxD8v6e0F4FVn0SnxMQwp JzmQx1y8=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

 

Magnifying Glass Flashlight

Biến smartphone Android thành kính lúp kết hợp đèn pin.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.ilite.magnify - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
m6Cz0uNnhUelUshB eT4wPH13mGoJpavPFzYRGGK4fDGQB3k26V8JbAD0NksxXGP48g=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
Developer: iLite Infosoft
Price: 33.000đ 1,49 US$
 • l74ys 4PJWphhJVYEX7fRARqGZFkHvv mp62T2XZXd2lVfQEax5dQ5Xl7JpDQo4Abxg=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • LiLBc31yBr8JwTPVQI ndZ6HOBxqnn ux1U3gudMo2urs7K14glNJBLXrIEb1L21NZk=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9

 

Web to PDF Converter

Ứng dụng chuyển đổi trang web qua file PDF.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.ilite - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
N5QvBTn v22RU4vHX23fYN6 y4rKUcmg00bbvWL8u8XhtR04jrbaj3pSGv2sovmqKgM=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
Developer: iLite Infosoft
Price: 17.000đ 0,99 US$
 • B54KbMwcJfnIj9 Q3Y3ePEto4UwRUMUhHYvoLLI O GpAD1Po9l6yT9X0q4vcpQSf04=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9
 • ZyZ BrJEP99uc VT cbT CibTC19UnRsq8Op6NuoUNLi6AK0GQcby8NkO4w6nOfzMg=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 20/9


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top