Connect with us

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

android smartphone 3 featured - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019bài dởbài hay

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Happy Draw – AI Guess

Ứng dụng vẽ vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.draw.guess.by - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
kfistxmCp0gJEpBvo13UrnVFQGThmaoR1BQQyggq iwbm73F5d3s LoYo58pW7yWfpWs=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: happy.ai.app
Price: Free
 • Dx0KdY2DZRFMxC bqr5fEGcEyjNCJuBdPQ1qstHRoH214uAvQVjsYiKW3FxQ5CagPj0=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • yQ0C85HonlJ9gOSyosO0aqfTd9lNmfWgr1xkh2owA4J5Eshf7tclR r27HMI7ju7A=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Toilet Dash: Run for a promotion

Game quản lý… toilet.

 

Hang Line: Mountain Climber

Cậu bé rừng xanh phiên bản hiện đại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.yodo1 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
JO47Bu5pw02Ru3QFIyEEszmK5C96 u3wzd97MQ4mZ7L5dFVkB5vtRVxM5nnLpKW2uA=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Yodo1 Games
Price: Free
 • 9xae8 mqOJZhZzyGyrPmhVNvnMFbBg4qPN2rFHiEQmlO65P1SW0dtjcTw7S1DW6mGg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 9o37a7MBnyUNor6EyGwxwY5QaFfF8AyV8rkDiE sT8walJdKGJR7iedRxkGlZScsKLA=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Brick Breaker Space Outlaw

Game phá gạch kinh điển.

 

Free File Manager – File Explorer

Ứng dụng quản lý file trên Android.

 

Ambulance Rescue Driving – Simulator

Game lái xe cứu thương.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Last Day Survival-Zombie Shooting 24H Dark Dungeon

Tựa game bắn zombie.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.dream - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
RsRGJTqhNGwQY2QAY4htC3bJrSHPQfn2zHPF4FGES4ExnWUJYWP9gbCsoH95b8qQfuk=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: DreamSky
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • Uh f5BPlqJUBzOGEWkK2jMzkumWYBE594xiRceX6f2uJ 5ICmEWCHEtkcmArKoA3hY1m=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • e2fQfZ3cmu gqfH7WhNyAAy6uV9Wek4NJ0tbo1K25wzrv96f2VYd0HeEKkSFn6klKPw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Empire Warriors Premium: Tactical TD Game

Game thẻ bài kết hợp thủ thành hấp dẫn.

 

Spelling Games Bundle Pack 6in1

Học cách đọc tiếng Anh.

 

Defense of Egypt TD Premium

Một tựa game thủ thành khác bối cảnh Ai Cập.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.first - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
HmyQ6yd8n rItZfwYknonrzA69cI1a TxsB1zptvjnfKzzB7ur OD0 aRil9Q KReY=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 22.000đ 1,99 US$
 • seBLh33gsSjXNDgAh93q2uviUDZ5RNa22GO3FIXnKZvtbIC21QJ9Fatbu8fqqk082A=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • JHVLa M5irfN7ms ItT7lw gPEjtOQ1QhVcb QeaTpnctyc3en9tkbSw Q m xr5sF0=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

One By One – Multilingual Word Search

Game tìm từ vựng tiếng Anh.

 

Wonderland : Little Mermaid

Cuộc phiêu lưu của bé tiên cá.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dwonderland - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
TsTKY6tWkiZxsnw o4DO5 d2H R92dy5j7D8kl9d8aRTPsf5ljdBBB9Zj1HF5rg2tQ=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 26.000đ 2,99 US$
 • MCy29V1KfgiUQSk5qxt6lKIw006ptyXDmDC 8 2ZkPZH LiISYWul4x48NUozBiYu3g=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • VnpdcrxdM lI3D6ZOkwlV620CczTzI4Z8XZLrjab4qbXK3rRnmH LaEpZrI9qbZ7YQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Do Not Disturb – Silent Mode Premium

Tăng cường nhiều tính năng hơn ở chế độ “không làm phiền”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.cuiet.cuiet - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
vtceY1h34bz5R9dMgrxBcYO671CpUog5CsmTotqJhixD0n1Ohz3Xp18e8WBMJjFRsSU=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 48.000đ 1,99 US$
 • oisFTlJGYaG mwJnJIrCFzknjgtWxUotgKF304kjNNHONxVxvpy7j0hORZtXzfzLaw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • AqmWnx8N5euYAaMg8SjuwZ FIiqpeeGVfZANSWpQe4IyhpY8nPSN9zS0VvbhzSYc4Q=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

The Mystery of Blackthorn Castle

Cuộc phiêu lưu tại lâu đài Blackthorn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.lonewolfgames - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
B B rPkkN6jJIj7ANUNlydxOOy1mfhDIW2tBlp kj8tF2i7os jwGnq8NjJZn Oeng=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Syntaxity
Price: 70.000đ 2,99 US$
 • 3RRkfXaEXHGrYls1yDbDm39XowudWlsunOt4VWfvIKMZ1 PngNzB4i DIrnT4odq80U=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • LcZHTZIhOQf3AKr5dMsmk9Wd74pWBxCt6id71DLva1R4wofWBwf6ZnVHKWVNW4n1YAX7=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top