Connect with us

11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

android cafe featured - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Heroes Empire: TCG

Tựa game chiến thuật bối cảnh thời Trung cổ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.fs - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
rmssVu4zB5VEeHs1aM04tCAFhwre 9ooA9o11lqv8RMw4bi2gJ4eZGoMJ7KgO8UWO6m=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Price: Free
 • xM4c7MsN3chMOcd4RBQCqsvpBpfg4u5Hl6ppINmJcBS2FXHz82tJE i88H8VGUstq5N7=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • y8JgzxFjd8s0KjeZ1k1yAlMHhBa17oXh9KXpTxmSwilkuZu14w7 Do10Xv4jsUZkH7E=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Tower Duel – Real Time TD Battles

Game thủ thành hiện đại.

 

Awesome Solitaire

Trò chơi solitaire kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.velisapps.solitaire - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
NmPfy w1OoRX9Qc1qol9DyP0hgAnIWfYTB6Qz0kvceyw NAzKQTZ5MawHmkSokiNXUU=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Developer: Velis Apps
Price: Free
 • VimnWhSnA3bflFmkZzybzYcIiA52cpS1nU2NYH7MUx Wf4LeuVM3bwIIkZzakduZcf8F=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • 6pTbyyaQXmMApCFfyJH2vYo4ignFeyzno5eQLAH4aPKEnnYlhTmzyRPMP7BOr6Klgj4=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Cooking Stars

Game quản lý nhà hàng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.aliasworlds - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
y0WiwyervnFAmE4nlb4OxsCjZ5S3iCny sywpoyREJ2ucalyCK3TjEvTQTSKuPw0bw=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Developer: Deltamedia
Price: Free
 • zTiWkW 6ETa 5yMP5H CfzkdUFvS9FQeGrbu9kIQaguIwX5g JuR1EFUxVdYtATGct8=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • fo2UAp5DfEVO3N6vMu3kKxqJhcEyb7iuXzjSunq iu7NvfHM0 i9lThog 4mliibsS4 =h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Magnet Balls 2

Game bắn bi với luật chơi kiểu kiểu trò bắn trứng hồi xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.crazyowl - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
T3QdxRRTW9TvdP6G38 r7gSLJc64O8yxxl4XXQLYmDLU WyL0cR4pKqkPeBCUi9SncE=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Developer: crazy owl
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • DhnGNIfgPgRqclPRrAbXKMPP1FUFoJZmFpritSiQl29VI0 ZQWnUyhERlJ741RQB=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • bHKkpLsQayMKDNKcpIp3IaLBtOi8stwqEnxp768TB4AUxa WMJ uMHwn0gYQLL2rtw=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

White Noise Pro: Sleep Sounds & Relax

Tạo những âm thanh thư giãn, dễ ngủ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.awesomedroid.whitenoise - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
r933WgYSjmVqn2PDoL3y01iwrkbM0t4EQezySAZs341KCECli1vkXFDr1ZCkgZeF80=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Price: 20.000đ 0,99 US$
 • PxrJm0hhzHus2kPy8RjH9ayKX9d N2oBh2Bc0 X9AATrlglecd1aK n9XCWkfCTSX3U=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • qQ6XrPWpF91noMblqtoqsJWObnWbwu8yGjpDW iNcYDQhfKDpgwOzHdoesfvWJG4 w=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Panmorphia

Tựa game phiêu lưu rất hấp dẫn dạng point-and-click.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.lkmad - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
77NeIVXsZQZ3A XCjonrJUst1C6AYjE 9dbCvh4iNYGSDSoJSQhPbXCuuiWaTgwbzA=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Developer: LKMAD
Price: 52.000đ 1,99 US$
 • 4kXht3mCdFUjbF8dC0HzvZqeKWfOADb9 ukIj3AluMih3aHiHKG3au5XlOdSFo0mACzh=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • fzZtIARid0P48kb3q02nbNNCdCbEFzETT0h3nMF6EPz7t4PG yu9uoS S0ysyr4hb34=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Watch Out – Endless jumping game

Nhảy hoài, nhảy mãi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.arsalanengr - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
C9ARpt mabCkmo7I8U q cbXQlduola2FTLY6SuXuBDYHkNEQjSORdsOXPWElKTfj28=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Developer: Globel Apps
Price: 20.000đ 0,99 US$
 • BpXcubCEc7KRzzMBnuAIfoYVGIzFxvmO sZParL c1rB3UqXZ5ySaYDk6PqVvtVyKQ=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • QIIxv80zFYMGpcep4Qugqz PNuZaVpQDesuoen25FaTaOpGIXnMwyny27Uyg8Iy0DZc=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • yH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Incognito+ Pro fast private anonymous Browser

Trình duyệt ẩn danh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.arsalanengr.incognito.browser.plus - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
SJpGT3cYRRqk4vNURBnXzBCFAyw35jLH9LjM3foVX skM jp8EGuMaGUYySki37FwFfF=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Developer: Globel Apps
Price: 69.000đ 2,99 US$
 • d0Z6RItB6b2pBYpxmNi2mt4s8fitwefonAXciOVB OmM3y3FwyRYSiXXtqUSR84PPPA=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • 4d8wSV6je37O JxeQ68SdaFvc4wDJ2fow8gAfRJfIAjesqvjflhOr3OX dxSzKNJL4Y=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • dnYG x2tmN6WgMYC8kiiuMGFsDGdf3A VrCtlVNRa9Aoci1sX1Mv1kLGCVSbjZkAG8V1=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • W rok3TA1aKHKTsFE5B4ucM7l0jPs f1aoSdJWIK0bE6T0hlSr wvsViU4bctBF2jdg=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • LPvtk fdIjalsjcEHHv3dyD DzLwXGYpjBVYCifO5FoqG8eLrg0tkV3rd3l27SHBLQ=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • Q ueZB4bDto7 XzIbbmbxM ktoKtUy6P3JzxNUECplfNBMyrzeRocDZUXbzWUe9NQA=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • 4smMct4UlChXaMzZsdjKTlKcwGFshu0y5d8LQAJf7kHX2qmj9vDhy4Li9mhsC NN w=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • ot4eTrbqrTTIIGxXSONCBGl01ajyqFD778UAJuf0kcMTHSqOeFkIRRgEuQen4eAT2u4=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • WDx 1iBaidWYtHaViUzGAk1i527ltUbCtqkoOq1POF5XOAbDZ9lL4p3Rb001b5pxz A=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • WUWxA0DCOW9MzxWg9dkyU55CgI2GlNPbqdZvqIgFF9H j2oZDctAUl2XoiSf AdvaHdb=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • gWteVAKB4xtjgol hHCh5nEl2TkiQiPGaN9yMFQvBa3zzv4UegPSvZO v9dMIPsduKg=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • nDUjDWtSiVWT6 RE9OHGRmt8P0A1vFHIOjMm9DQ3xwUnT8tXWHh1TwJzSSAZz7uHHT y=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • LFyME3gVbKEljXpGsUQU8DxcrVakzA1WbHwJ poRd5i31huUgF3PMvMg5SenRjhJ2to=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • OYhh9HrArTAFZqDDSfnFGP tLraBaochuaYUnCe6pHfmpeXSQFbvmY6fO71UdLP4x4s=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • vIALPXi358dz7n8y8LWPbi0 sESLxcUTEuxyEY3XNC6qpYlY0REJpcu9aQpJWW NlA=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Dino Teacher

Game giáo dục dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.edtorlla - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
h6GwpnVo2Zo4rfAKzQONi4XG50 5H5xfBmRmMTfTewJevCsfwKO 9xWXpQ yDKhXFbc=s180 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
Price: 76.000đ 3,49 US$
 • xBIdgtavzDADFPopyQYAuwHqWZMECG1Ry2coLHzTwXSPBUDc7yfUjbhNCXLG26ERafER=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019
 • USgExXjwqh3HmCtrc8gWlK1KJ3wiKbuo9g7h4WGSj5a 6u2TnxEoRSjFUIcjUdkSLQ=h310 - 11 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/1/2019

 

Survival Island: EVO PRO – Survivor building home

Sống sót trên hoang đảo.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top