Connect with us

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

android sony xperia featured - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019bài dởbài hay

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Bacter.io Evolution

Game lạ mắt đề tài những viên thuốc đặc trị và cuộc chiến với virus.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.akademgp.Bacter - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
5o8I 2FsRx4h2baR qUtlQ38 TCeU xLkcxnpiksxA5TUJVS9wVndqMinOJcbvCe1E=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: Akadem
Price: Free
 • vdT 5riekvAPwpcAtltZcCjNG ZvTLGkrFZCWIExg9OmO iI6pDzgAax26GorJIbjTIc=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • 2pDPNCjLdc1M239D oyD0cv6suQehflAJ3tS4uk4LxTGqp3DN feMfPS4nCn42GMGqih=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

The Catapult 2

Game hấp dẫn đề tào xe bắn pháo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.byv - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
VfewvhCMMecGbmQctjo43yk7FU3QgMdzZceYbCDpFdpWhtAWe27a5Rrcsmf8MnrpjnY=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: BYV
Price: Free
 • 3xvUX8hTioEwxVQ87KKTF751scEaS4XREuewRLmV1kwd1fiUBkOXGSMjW4vPmW7ZlfkS=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • 1DW70IwsHTQjdjYVX0AkXnFuftL kmfolU2te IiVowOPEBeiUDvOT 9a iSTW3RSE=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Solitaire Championships

Chơi cùng mọi người tựa game kinh điển solitaire.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mavenhut.solitaire - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
4lfaKZHnzzgu4sFw2MGfX1Qr5frSo2Pk9JWhX0NhBb0yL7SpYxUGLuWBToDypYKoWw=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: MavenHut SRL
Price: Free
 • mgEXHmVh47VIa WB 3UJ9FVbRe j tLKjRCD Repqbh9dcvt gQ7BnHnsb3LYnb6Bc=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • JoQQKOYSQ4zL6qalSiGJkLRQNIsf1AiC3F1uQVl2b7y5TQDneFbVBthawR4p Q ie6z0=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Little Big Snake

Trò rắn săn mồi kinh điển phiên bản cải biên, đồ họa đẹp mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.littlebigsnake - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
I4FgBZ9PiD3hOjHBEVZ 3hEyDBF9XHyFQ1XrBFm1bQYekaE4 qlXKFpM6xX6ffpfg=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: LittleBIGsnake
Price: Free
 • lSMaoT27fvHGHNSgz92AZXD 5c2lJMC2p7n5F73ZFzal8yoroINM7dt6bd h bdXxwg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • ev6b3KrinSTaAWvwnKSVwoVzU2aaQSumuva1Oset1yFZIqdCh4DsocMpr81d juimA=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Cooking Lover

Game quản lý nhà hàng.

 

Kodi

Ứng dụng multimedia Kodi đã có phiên bản 18 chính thức.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dorg.xbmc - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
RQvf62YkkS hpGAfP2iBoT2yf7b0oohFQHhBB8Chp8nHNPSqmZgEkwwpKtqdtqQ ZvM=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: XBMC Foundation
Price: Free
 • uR0IvwJNQoqsResWroeQSCYpw4nemXoiobqa0nhQT49J9KsuPJ4iVsrgDb5LHsm Lg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • QMZhhFGgw0BjVmVJblT4wTTbb7Drw5yPtBwUmI1SW7nzi L1B8dLKS4ATtBkmIVadQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

MIDI Voyager Pro

Ứng dụng chơi và xử lý file MIDI ngay trên Android.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.bytebolt - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
CdLRDBMjt5l08Q1ru8bywAaax6mb5e5AZsCQVJ Ls7sfwn77A1vhGQNGmd1X N SvLU=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: bytebolt
Price: 104.000đ 4,49 US$
 • F9gPO o3btHFSQSQDL1i8WGTkHe8PC1c2YZ7m uSgbdJat2tuncqrx9BoyYKoriPRZs=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • QbuMyH4j9opR4ab3ipn3IeUexEvgqqWJhjZAtdVTQFxwDamDmDbXycq53YPvlOkyfyw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Caveman Chuck Adventure

Cuộc phiêu lưu thời tiền sử.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.primebitstudio - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
rSLgsL12Ryz9X3tzZF1zQbHWbyYlV7ehHXZM1mTH37N7cXrlPPYZNxJtYtx4gOoVjiA=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Price: 62.000đ 2,49 US$
 • HvVU0PAuR3C9w7meteS3eHxtDbjl2DkNxIvxdOFdkTcdrkPsEAxaPT oOX6fTbjLZ1Vo=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • 2yH7U3FbuyAzipiTW7HGKpMjbXaiYmATGhe9CiCRH6fzvXsU9GQGdLnNgiAs5CysxPo=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

SOMEDAY

Một game tâm lý khá độc đáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.THIRTEENDAYS - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
p2n9wobDK duQUP47smW46rPHTA0q4BH1XXZBCDu bw0DjtJuyPZOznqIeIecXZf pg=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: THIRTEENDAYS
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • Yho6o4DMuFcRiRvRHtqklaF26CVUYkpaWLVw53CKMzQFsimikzOFkeUeiydRe0 ezg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • 6KMbu62RDMxxy Yw cfXGRu11kjBVm8fNQkSaXeUDBo28n60yvO Otj68H8xFineKzs=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

invasion Zombie

Game bắn zombie phong cách Beach Head 2000.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.ssmgames - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
yLIdu 4zWM68J8w5QjQHDz1TN8OtLuqii AFE7DDncEX1c2ZNJcRvUBam6Nn htwDfda=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: SSM GAMES
Price: 18.000đ 0,99 US$
 • P65pJbwi4QYZ9H07244kba3puNoejffgPCF73BpnftUdpEY2lSd2C NalMBV4jw4lA=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • tTk9i Y4LXscLlEEj 2zJOOlHvZP8AinwFnWr ndRKuaemdErOj MpIY3Oed9yPng=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Descent: Death Valley

Game kinh dị hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.agaming - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
RVXEilV fJk3uBg4kjlSNgqatyufqV4CHBSfUxlDHCtStG8HFIyQc2dKU4NohjEk6Ag=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Developer: AGaming+
Price: 9.000đ Free
 • QYtjkyabLu7lZIbeAxtF88YXIOdgI2FjWcVsUwRAbrfTtIod5E5vzsw5LbY2Wn 9 4=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • 79YE12 WftYW4358FxEak5YPwtNyDeoUxUmXH5JCD2EEsbSsQM1YrDkAxT9avLzhSWM=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Dark Tower

Game khám phá các tòa tháp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.primebitstudio - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
h7tGfvfvqDtUp3mm4nRccG33cJ8dngV9jKsu U2iVavycSVALM0HV41APAMjqkPQZKtx=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Price: 62.000đ 2,49 US$
 • nksVbCJLkpdVhY7SoUAU7t8FBUIVA46KRdvfbXYQmWmjQS04baoibqDK82EZQ05P1g4=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • JqrTkMwrYVp50Iu0GH12gsM41OaH196 zbGdiFp5jHPc5Nkopizd1L6zGxjV ESIUCl=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Weather Radar Pro

Theo dõi thời tiết.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.techseries.weatherlive - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Myla6uU1WPezUpe2J3QVeRtfRZ8VM4zx9MgRRoKoX o8oZHAXayqDkiozvuuUwhXxBE=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
Price: 93.000đ 2,99 US$
 • wWZOpuLupW5m7Rzkjuy87keohobMHpXFKsagJWoi M17 CetiuJEBuWlukkpXVBvZQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • CUh DVBk05aU97 GJWHWGOhXgtBvyQ8kWKmn V8fsBPX3MneAVVx4dPKDy2wyLupLw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019

 

Word Gram PRO

Tìm kiếm từ tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.littlebigplay.games - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
mjahMeEXVtxhzOOyeIOJsN6uyT7fCce7o PpRAlTZUytRfmH3AIcYMp70cGcQ BaXA=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • l54bofNUh9NvcR60 13aOMLjy5jix2KTMbnm8lLVLBsxzdWHduQuaevH3K680QTlTYM=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019
 • UXMGT BLN FYkgZ8he4JqyOboolHYNPPpz CmmhOo3cxQMwphASydsElYWJIsQTMZcM=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 13/2/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top