Connect with us

9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

android smartphone headphone featured - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019bài dởbài hay

9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

LifeSim: Life Simulator Strategy in Virtual World

Tựa game mô phỏng cuộc sống.

 

RSS Pro

Ứng dụng đọc thông tin RSS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.beaniv - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
zuEqNASnR vAhoPQLBCp BGcGYUW luEVqLg3WFJSpyNFECOOnCyBLmVPIVPAHaTVQ=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Developer: BEAN IV
Price: Free
 • uC C swuDx9tieOExltrbT3WmtexjHYd0x2Hnoqgf9o KAroRfGm5tyePEmxEsr6J2sI=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • a SuiI0tuSIDV1VMxKtcOBhy45CRRxfFWSmFYI9RGIvSnOSTvQMQjF9H10z3rgBZ g=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

 

2048 Cards – Merge Solitaire

Game solitaire kết hợp với 2048 sẽ thế nào?

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.twenty48.solitaire.merge.card - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
08CkX8SSx7wv9lzISnnusDd3bkfFffkvMVz e1Qe6zy1e MZFRTD94hWxJJkiVIucoo=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Developer: 2048 App
Price: Free
 • dKToovwmb1RR7EZbAYlYfogyns5nn9hPt8QgSxqYaAsrG2GuoPJo5rjo6ffadwLr4Kro=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • qtCk4qxudeamdJxMyi XGxvv2srRA0Q7jjcNp9vDaJbPW D2O2kOMMsr5xU5rXsLKp3R=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

 

BeSwitched Match 3

Game nối-3 đề tài phù thuỷ dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.rogue - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Y5 xfWwf5JdYCt2e9cmykX uLhbGH484DBiazQeUYYUFP 9pGxE9LdBLzgb2CV OPyQ=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Price: Free
 • 7pYpgF3og6BStMScdoZi3Qsf0y9UuRsutKayHLUXS6ZXb53H5L6vq1GWYGGiWPcXais=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • 6Ijmi SPtCXGHkvA1w6j1YsBwfdVf0Fqo cEDtuYtLDafw Q9Wsn pYT 7euW8fHfA=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

 

Samurai.io – Sword Master

Game samurai đánh kiếm 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.kmdgames.samurai.io.sword - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
fTUzBBePw4n1omkd2 GaDVsj4dnYqi1QRGUQhDBD HHfroRtwdwukm8DAIlNzJLtQg=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Developer: KMD Games
Price: Free
 • Y5rzTIWN69cIJRk3tgaHEd3 wecqdv5kHh 4wFYErgNiwIVTgJSYiH3 s9Ot7YJEZF9T=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • 6FfWRSaBxQHFkxAsxTX2hjC qckNj7OsjCpIEIZrI FXkDCvGaXkv2 MMKUFH y0Dw=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

 

StayFree – Phone Usage Tracker & Overuse Reminder

Theo dõi thời gian sử dụng app hàng ngày.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Fran Bow Chapter 1

Tựa game phiêu lưu hơi hướng kinh dị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.KillmondayGames - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
59FDVTlSkmX4LZvHS6plVYTkqbNuvS0LipFEu9ZUy5Q7qTfcPhqsEnM55Ag4FFE5zmc=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Developer: Killmonday Games
Price: 43.000đ Free
 • mCeOd6pl53UJLoG7 7AXs0cxPj6UnsxSCiQmQMs8G3VIGxWl Ld4LaQVQB8traYmSos=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • S gfKxOXM5buDMlK2V43SP7N8AcmLo5hwcqHFH9ocGFvfI dOwj46LduyDj 5Niu1Q=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

 

Tiny Defense 2 – Mini Robot Wars

Game thủ thành vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.picsoft - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
fhYJfvc2YcQKuCb4VmaRZrtm8goXtKBM4k8jVuNV89p3h0K2qT7grvJ7YZNK0Sh5fXc=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Developer: Picsoft Studios
Price: 73.000đ 2,99 US$
 • kBClhgAAAxsr4gSnazALcqTRsXbeGnuQz82Snm3lbDuNkdltLnCFuofnsdY7jbX1s6U=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • BhV9gJb4pQ4txfDs0wAoj15MqcGKQ3fXabFkAPerifWDzFJG JmmaR3zzHpyX8DIlQ=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019

 

ORBB

Game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mochibits.google - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
0zTkjSr9axXOYv70dnr0ws7aq64S7gjYkwArP KgJDxlpgK nZJaM97yQRWkXPl3DA=s180 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
Developer: MochiBits
Price: 23.000đ 0,99 US$
 • z5s U0TudgzWNJW2XIj0dwlrUedwUeNJFBX3cDYsmz87RFzQ4lJN UPwrwdOipJZvA=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019
 • OnTB2sQMMb2 WgpA81SrYa2 Ri2aJi81SDftDH2Pbx2 T0h2TpE PDmbKqqpyVzXUg=h310 - 9 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 12/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top