Connect with us

AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

AdLock for Chrome featured - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”bài dởbài hay

AdLock ad blocker giúp bạn chặn quảng cáo, trang web tiềm ẩn nguy hiểm và vượt qua website có sử dụng Anti-Adblock.
Có rất nhiều trình chặn quảng cáo cho Chrome từ đơn giản cho tới phức tạp như uBlock, Ghostery, AdBlock,… Tuy nhiên, đa số các trình chặn quảng cáo này đều không có khả năng vượt qua những website có sử dụng trình Anti-Adblock (phát hiện trình chặn quảng cáo và ngăn không cho xem nội dung trang web).

AdLock ad blocker là một tiện ích mở rộng chặn quảng cáo mới toanh cho Chrome có thể giúp bạn vượt qua Anti-Adblocker một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, extension này còn có thể ngăn truy cập những website tiềm ẩn nguy hiểm.

Bạn vào đây hay liên kết bên dưới > bấm Add to Chrome > Add extension để cài đặt tiện ích mở rộng này.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fchrome.google - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”
MKwFJN3E WYpMnig2eJTzTn0QCcyGtyse448elxiknUf2N7FN d6WUokJ g8LVfzOwUpmB5jlaQ=w128 h128 e365 - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”
Price: Free

Cài đặt xong, AdLock ad blocker sẽ bảo vệ bạn trước các quảng cáo phiền nhiễu từ những trang web truy cập. Bạn có thể nhìn thấy số quảng cáo mà extension phát hiện và chặn được trên trang web từ biểu tượng trên thanh công cụ.

2019 05 07 15 54 33 - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

Bạn bấm vào để xem tất cả số lượng quảng cáo (Blocked all time) mà extension đã chặn và thiết lập thêm:

– Show ads on this page: Bạn bật tùy chọn này nếu muốn xem quảng cao trên trang web này.

– Turn Off: Vô hiệu hóa tạm thời tính năng tiện ích.

– Settings: Khi bấm vào, trang thiết lập của extension sẽ hiện trong tab mới. Và nó cho phép bạn.

2019 05 07 15 55 23 600x278 - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

  • Bật/tắt và thêm bộ lọc chặn quảng cáo: Tại mục Filters, bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ bộ lọc chặn quảng cáo mà extension đang sử dụng. Bạn có thể bật tắt hoặc thêm bộ lọc mới vào.

Để thêm bộ lọc mới, kéo xuống cuối trang > bấm Add own filter. Sau đó, bạn đặt tên và địa chỉ bộ lọc > bấm Add own filter.

2019 05 07 15 55 53 600x322 - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

  • Quản lý trang web hiển thị quảng cáo: Với những trang web nào mà bạn bật Show ads on this page thì vào mục Whitelist để xem lại. Bạn có thể gỡ bỏ và thêm mới trang we vào danh sách loại trừ không chặn quảng cáo.

Bấm Add exclusion > nhập/dán URL/tên miền trang web > bấm Add to Whitelist.

2019 05 07 15 56 15 600x237 - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

Bên cạnh khả năng chặn quảng cáo thì AdLock ad blocker còn có thể:

– Ngăn chặn trang web tiềm ẩn nguy hiểm. Nếu bạn bắt gặp, extension sẽ hiển thị một bảng cảnh báo với hai tùy chọn.

  • IGNORE: Tiếp tục điều hướng vào trang này.
  • EXCLUDE: Thêm trang này vào danh sách trắng để không chặn nó trong tương lai.

– Truy cập dễ dàng trang web sử dụng Anti-Adblock mà không bị phát hiện.

AdLock 600x375 - AdLock ad blocker: Trình chặn quảng cáo có khả năng đề kháng “Anti-Adblock”

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top