XSpot - Thông tin ứng dụng

Bài viết liên quan XSpot

XSpot: Ứng dụng UWP tải hình ảnh Windows Spotlight trên Windows 10

Hình ảnh Windows Spotlight trên màn hình đăng nhập Windows 10 cũng được yêu thích rất nhiều bên cạnh hình nền trang nhà Bing. TNS trong bài viết này giới thiệu bạn ứng dụng XSpot để tải hình ảnh Windows Spotlight. Để tải hình ảnh Windows Spotlight đơn giản nhất là dùng tiện ích như […]

Tổng hợp 6 ứng dụng UWP chọn lọc cho Windows 10 nửa cuối tháng 7/2020

TNS xin tổng hợp lại một số ứng dụng UWP chọn lọc trong nửa cuối tháng 7/2020. Đồng thời giới thiệu thêm hai app mới giúp thêm hiệu ứng màu, chuyển hình ảnh và ghim cửa sổ ứng dụng Windows 10 luôn nổi.  XSpot – Tải hình ảnh Windows Spotlight trên Windows 10 Hình ảnh […]


Download ứng dụng XSpot trên Windows  

XSpot là tiện ích giúp bạn có thể tải ảnh Windows Spotlight. Hình ảnh Windows Spotlight trên màn hình đăng nhập Windows 10 cũng được yêu thích rất nhiều bên cạnh hình nền trang nhà Bing.