Connect with us

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

iphone black featured - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD


Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD.
iTranslate Voice

Ứng dụng dịch bằng giọng nói hỗ trợ hơn 40 ngôn ngữ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: iTranslate
Price: $9,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

 

Typic – Text on Photos

Thêm text vào bức ảnh hỗ trợ hàng trăm font chữ đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: Hi Mom S.A.S
Price: $3,99 89.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

 

MyTrack.

Ứng dụng lưu lại chi tiết địa điểm và quãng đường bạn di chuyển qua GPS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: xiaolie ren
Price: $4,99 109.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

 

iShrug: Text Faces for iMessage

Ứng dụng cung cấp nhiều biểu tượng cảm xúc dưới dạng ký tự dành cho iMessage.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
190x140sr - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: Pavel Dubov
Price: $1,99 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

 

AR Tank Battle

Tựa game bắn xe tăng dựa trên công nghệ AR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: Umut Bebek
Price: $2,99 Free
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

 

Files Manager Browser Documents

Ứng dụng quản lý file trên iOS.

 

Piku Piku – Make Gifs & Videos with Filter Camera

Ứng dụng chuyên tạo những ảnh động GIF hay video vui nhộn thông qua nhiều bộ lọc video.

 

MovieToons – 3D cartoon maker!

Ứng dụng cung cấp cho bạn nhiều nguyên liệu để tự tạo một phim hoạt hình 3D.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: WizarLabs
Price: $1,99 Free
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD

 

Speckle – Lens bokeh

Chụp ảnh với hiệu ứng bokek (xóa phông).

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
Developer: Jun Luo
Price: $0,99 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 19/1 trị giá 32USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top