Connect with us

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

iphone earphone featured - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ


Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ.
 

Train Conductor 2: USA

Tựa game đáng tải nhất hôm nay trên iOS. Train Conductor 2: USA là tựa game hấp dẫn hứa hẹn sẽ đem đến cho bạn niềm vui bất tận. Công việc của bạn là quản lý tàu hỏa và đảm bảo những đoàn tàu đi đúng hướng của mình mà không va chạm nhau. Siêu khó nhưng siêu hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: The Voxel Agents
Price: 69.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

 

Toddler Counting 123 HD – Fruit Salad

Bé tập đến và học thêm các từ vựng về rau củ quả.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: Paul Smith
Price: 22.000đ Free

 

Female Fitness: Best Exercises

Ứng dụng gồm nhiều bài tập fitness dành cho chị em phụ nữ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: VGFIT LLC
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

 

AB Listening Adventures

Ứng dụng giúp bé học được thêm nhiều từ vựng tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Price: 45.000đ Free

 

QVert Pro – Units Converter

Ứng dụng tổng hợp tất cả các kiểu đổi đơn vị, tiền tệ khác nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: YongYong Chen
Price: 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

 

VocAB Scenes

Ứng dụng cung cấp một số tranh và hoạt cảnh với rất nhiều chi tiết giúp bé tự học từ vựng dựa trên những chi tiết đó.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Price: 45.000đ Free

 

Timity

Ứng dụng bổ sung nhiều bộ đếm độc đáo để bạn không quên những sự kiện. Chẳng hạn đếm xem còn bao nhiêu ngày đến sinh nhật của “gấu”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: Andreas Link
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

 

AR Bowling Game

Tựa game bowling 3D tận dụng công nghệ AR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: XiaoZhou Su
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ

 

Page Calendar

Bộ lịch làm việc hỗ trợ hiệu ứng cuộn đẹp mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
Developer: Paris Logic
Price: 45.000đ 9.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 21/4 trị giá 350.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top