Connect with us

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

iphone camera ios featured - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD


Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD.
 

Videoshop – Video Editor

Ứng dụng xử lý video cơ bản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $1,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

PLOTAVERSE

Ứng dụng tạo những bức ảnh động đầy nghệ thuật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $4,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

Tyme 2

Ứng dụng quản lý thời gian giới giao diện rất độc đáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $5,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

Cute HD Wallpapers Pro

Bộ sưu tập nhiều hình nền đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $0,99 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

Directoon – Animated Cartoon

Ứng dụng giúp bạn tạo một số đoạn hoạt hình cơ bản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $0,99 Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

Devil Twins: VIP

Tựa game nhập vai đồ họa Nhật Bản khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $0,99 5.000đ+
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 643x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

VẪN ĐANG MIỄN PHÍ…

iamTravelr – Lightroom Presets

Ứng dụng đem đến cho bạn một số bộ lọc Lightroom.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $0,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

 

Chromatic Camera – Green Screen Photo Booth

Ứng dụng giúp tạo nhiều hiệu ứng lạ với bức ảnh “phông xanh” của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $2,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 

Magnifier with Flash Light

Kính lúp kết hợp đèn pin.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
246x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
Developer:
Price: $0,99 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD
 • 300x0w - Tổng hợp 9 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 19/3 trị giá 21USD

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top