Connect with us

86% đại biểu tán thành, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua

an ninh mang - 86% đại biểu tán thành, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua

86% đại biểu tán thành, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua


86% đại biểu tán thành, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua


bài dởbài hay ()

Sáng 12/6, Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Luật An ninh mạng với hơn 86% số lượng đại biểu tán thành.
Theo kết quả kiểm phiếu sáng 12/6, Luật An ninh mạng đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 423 trong tổng số 466 đại biểu có mặt tán thành, 15 đại biểu không tán thành, 28 đại biểu không biểu quyết. Luật An ninh mạng gồm 7 Chương, 43 Điều sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng một cách kịp thời và hiệu quả.

Được biết, Luật An ninh mạng được thi hành vào 1/1/2019, quá trình xây dựng Luật đã được tiếp thu ý kiến xây dựng của các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất với các bộ luật khác.

an ninh mang 600x338 - 86% đại biểu tán thành, Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua

Kết quả biểu quyết sáng 12/6 về Luật An ninh mạng.

Được biết, Luật An ninh mạng được thi hành vào 1/1/2019, quá trình xây dựng Luật đã được tiếp thu ý kiến xây dựng của các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất với các bộ luật khác.

Bảo vệ an ninh mạng là phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực này.An ninh mạng được định nghĩa là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Điều 8 của Luật quy định chi tiết các hành vi bị nghiêm cấm. Cụ thể như, người dùng bị cấm sử dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi: Tổ chức, hoạt động, cấu kết, xúi giục, mua chuộc, lừa gạt, lôi kéo, đào tạo, huấn luyện người chống Nhà nước; Xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xúc phạm tôn giáo, phân biệt đối xử về giới, phân biệt chủng tộc;….

Nhiều hành vi như: Thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế – xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác cũng bị cấm.

Hoạt động mại dâm, tệ nạn xã hội, mua bán người; đăng tải thông tin dâm ô, đồi trụy, tội ác; phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng,… cũng nằm trong danh sách cấm của luật.

Trước đó (11/6), theo chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội đã gửi phiếu xin ý kiến các đại biểu Quốc hội về 2 điều của Luật An ninh mạng gồm: điều 10 – Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, và điều 26 – Bảo đảm thông tin trên không gian mạng. Tính đến đến 16h cùng ngày, Tổng thư ký Quốc hội đã nhận được 437 phiếu gửi lại.

Kết quả được tổng hợp chiều cùng ngày cho thấy, với quy định trong điều 10 về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, có 392 ĐBQH (chiếm 89,70%) đồng ý, 41 ĐBQH (chiếm 9,38%) không đồng ý và 4 ĐBQH có ý kiến khác hoặc không có ý kiến.

Với điều 26 – Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng, có 358 ĐBQH (chiếm 81,92 %) đồng ý, 73 ĐBQH không không đồng ý (chiếm 16,70%) và 6 ĐBQH có ý kiến khác hoặc không có ý kiến.

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top