Connect with us

Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

iphone selfie 4 featured - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ


Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ.
 

Selfie Touchup

Ứng dụng giúp bạn “mông má” lại khuôn mặt mình trước khi tải lên Facebook hay Instagram. Các tùy chọn như “chỉnh mụn”, “bóp mũi” đều là những thanh trược hoàn toàn tự động.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer:
Price: 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

 

Clones

Ứng dụng giúp bạn nhân bản đối tượng trong một khung hình. Cách dùng khá đơn giản, bạn hãy chụp 3 khung hình có cùng một nhân vật và ứng dụng sẽ xử lý sao cho tạo ra khung hình như có anh em sinh đôi, sinh ba. Ứng dụng có giới hạn là 32-bit, không chạy trên iOS 11.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer:
Price: 22.000đ 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

 

Blur Bokeh

Ứng dụng tạo hiệu ứng chụp xóa phông, bokeh cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer:
Price: 45.000đ 69.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

 

Face Swap 2017

Ghép khuôn mặt bạn vào những nhân vật nổi tiếng.

 

Wow FX – photo editing effects

Ứng dụng gồm nhiều hiệu ứng, bộ lọc đẹp cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer: Gil Shtrauchler
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

 

Safie

Ứng dụng này giúp tạo một không gian để bạn giấu những hình ảnh của bạn không cho ai truy cập.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer:
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

 

Project Life

Ứng dụng tạo các mẫu scrapebook ghi lại những sự kiện cá nhân của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer:
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ

 

Perfect Frames Collages Maker

Ứng dụng tạo nhiều khung ảnh đẹp cho bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
Developer:
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng xử lý ảnh, chụp ảnh đang miễn phí trị giá 300.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top