Connect with us

8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

iphone airpods featured - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019bài dởbài hay

8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Wanna Kicks

Thử giày qua camera.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
246x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: WANNABY
Price: Free
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

 

Arena of Evolution: Red Tides

Tựa game đấu thẻ bài hấp dẫn.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Unicorgi Stickers

Nhiều sticker hình chó corgi dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
190x140sr - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: Keyurbhai Thumar
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

 

Sum – Tally Counter

Lưu trữ và theo dõi công việc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
246x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: Alasdair Law
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

 

Pico · Image Annotation

Thêm nhiều yếu tố cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
246x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: ChenYang He
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

 

The Tower

Xây các tháp cao tầng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
246x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: Ketchapp
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 300x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019

 

Stickyboard 2

Bảng đen dành cho iPad.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
246x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: Qrayon, LLC
Price: 45.000đ Free

 

AirPano Travel Book

Quyển sách du lịch tương tác độc đáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
246x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
Developer: CONCEPT360 GmbH
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019
 • 643x0w - 8 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/5/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top