Connect with us

Tổng hợp 8 ứng dụng “học cách làm giàu” trị giá 318.000đ

ung dung hoc lam giau featured - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

Tổng hợp 8 ứng dụng “học cách làm giàu” trị giá 318.000đ


Tổng hợp 8 ứng dụng “học cách làm giàu” trị giá 318.000đ


bài dởbài hay

Hôm trước Trải Nghiệm Số có giới thiệu bạn ứng dụng Boximize để quản lý công việc cá nhân và thấy nhiều bạn có vẻ cũng thích các ứng dụng dạng này. Hôm nay mình liệt kê thêm nhiều ứng dụng để các bạn chọn lựa nhé, còn Boximize hết miễn phí rồi.
Bạn cần lưu ý 8 ứng dụng đề cập trong bài là những ứng dụng dạng Productivity, các ứng dụng giúp pháp triển cá nhân, thói quen, quản lý công việc,… Đây không phải là những “khóa học làm giàu” được miễn phí mà bạn cứ nghe quảng cáo kiếm vài tỉ trong một ngày đâu. Tất cả đều cần sự nỗ lực của bạn, còn 8 ứng dụng dưới đây chỉ là công cụ hỗ trợ bạn thêm thôi.

 

Noti:Do with Reminders

Ứng dụng mình muốn giới thiệu nhất khi thực hiện bài này vì nó mới miễn phí hôm qua thôi và chắc không lâu đâu. Ứng dụng này giúp bạn lập danh sách công việc quản lý rất tiện lợi, kèm theo đó là một thanh widget giúp bạn luôn dễ dàng theo dõi công việc của mình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: KIM KYUNG MIN
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

Habit List: Build a better you

Ứng dụng giúp bạn tự quản lý một thói quen nào đó mà bạn muốn tự xây dựng cho mình để phát triển bản thân. Đó có thể là một thói quen hàng ngày mà bạn đang tập. Bạn có thể nhờ Habit List ghi nhận lại nỗ lực của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

Timepage

Ứng dụng lịch thông minh giúp bạn dễ dàng quản lý các dự án, công việc của mình hàng ngày. Lưu ý là ứng dụng không miễn phí hoàn toàn mà chỉ cho bạn dùng thử nghiệm, nếu thích bạn có thể đăng ký dịch vụ để sử dụng trọn vẹn tính năng hơn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: Moleskine Srl
Price: 69.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

Focus – Productivity Timer

Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu là giúp bạn tập trung hơn trong công việc. Trong Focus có khái niệm gọi là thời gian tập trung, nó là một bộ đếm trừ mà trong thời gian đó bạn cần tập trung vào một công việc nào đó. Dĩ nhiên dùng ứng dụng là một chuyện, bạn còn cần tự nỗ lực cho riêng mình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: Masterbuilders
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

OmniFocus 2

Ứng dụng hỗ trợ lập danh sách công việc và có bao gồm nhiều dịch vụ phụ như bản đồ (để xác định địa điểm hẹn chẳng hạn), và cũng lưu ý ứng dụng chỉ miễn phí dùng thử, sau đó bạn vẫn phải trả phí để dùng tiếp dịch vụ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: The Omni Group
Price: 69.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

Pages

Ứng dụng tương tự như Word của Microsoft nhưng đây là sản phẩm của Apple. Dĩ nhiên đôi khi bạn cần một cửa sổ soạn thảo để viết tùy thích mọi thứ vào đó và định dạng, thay cho những giới hạn mà ứng dụng Ghi chú có thể cung cấp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: Apple
Price: Free
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

Vantage Calendar

Ứng dụng lịch có giao diện độc đáo nếu bạn chán phải xem các bộ lịch có giao diện hao hao nhau khác.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: Fortyfour AB
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ

 

Workflow

Workflow có thể giúp bạn thực hiện nhiều thao tác tự động trên iOS. Bạn có thể tham khảo thêm loạt bài về Workflow tại đây.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
246x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
Developer: Apple
Price: Free
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 8 ứng dụng "học cách làm giàu" trị giá 318.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top