Connect with us

Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

iphone black featured - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ


Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ.
 

iMerger: Merge and Edit Videos

Ứng dụng cắt ghép và chỉnh sửa video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
Developer: Zhigang Liu
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

 

TextHere – AR posts everywhere

Giải trí với công nghệ AR bằng cách viết các text 3D ở khắc mọi nơi.

 

1000 Basic Flash Cards for Japanese

Học 1000 từ Hiragana và Katakana của Nhật bằng flashcard.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
Developer: Dependency
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

 

1000 Kanji Flash Cards for Japanese

Học 1000 từ Kanji của Nhật bằng flashcard.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
Developer: Dependency
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

 

Simple Presentations

Ứng dụng giúp bạn tạo các slide trình chiếu đơn giản bằng iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
Developer: Dependency
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

 

Gangster Granny 2: Madness 

“Kẻ cắp gặp bà già” phần hai.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
Developer: Heisenberg Ent.
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 7 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 12/6 trị giá 250.000đ

 

Password Manager Fingerprint Password Secure Vault

Ứng dụng quản lý mật khẩu hỗ trợ dấu vân tay.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top