Connect with us

Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

kirakira featured - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD


Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD.
 

Kirakira+

Kirakira+ xác định bất kỳ vật gì tỏa sáng hay kim loại trong khung hình và thêm vào đó hiệu ứng lấp lánh thời gian thực. Kirakira+ có thể áp dụng cho cả ảnh tĩnh và video nhưng dường như video được ưa chuộng hơn. Ứng dụng này gần đây rất hot và mới đây tác giả đã bất ngờ giảm giá miễn phí ứng dụng này luôn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
246x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
Developer: bytes inc.
Price: $0,99 $0.99
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

 

Crypto Pro: Bitcoin Ticke

Theo dõi giá cả các đồng tiền ảo như bitcoin, etherium trực tiếp trên widget.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
246x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
Price: $2,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

 

iPalettes – Color palettes

Bảng màu tuyệt vời dành cho dân thiết kế.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
246x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
Developer: Thi Hoang
Price: $2,99 $1.99
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

 

Baby Cam – Story Pics Editor

Theo dõi quá trình phát triển của bé từ khi còn trong bụng mẹ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
246x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
Developer: Limepresso
Price: $2,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

 

Rainbow Weather Widget

Xem thời tiết qua thanh widget với giao diện khá độc đáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
246x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
Developer: Simon Storz
Price: $1,99 $0.99
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD
 • 300x0w - Tổng hợp 6 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 7/2 trị giá 14USD

 

Fonti – Font Keyboard

Bộ bàn phím hỗ trợ font chữ.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top