Connect with us

3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

rut gon url voi ten mien ca nhan - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh


3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh


bài dởbài hay

Rút ngắn URL thì không có gì lạ nhưng rút gọn với tên miền của bạn thì ba dịch vụ sau có thể bạn chưa biết. Nó có thể giúp ích khi bạn cần quảng bá công ty, website cá nhân thông qua các URL rút gọn. TNS xin giới thiệu và cách sử dụng chúng trong bài viết.
Đặc điểm chung của ba dịch vụ này còn hỗ trợ tùy chỉnh tên đường dẫn và phải có tài khoản để sử dụng đầy đủ tính năng.

I. Kutt.it:

Dịch vụ này cho phép rút gọn URL không cần tài khoản. Nhưng để sử dụng tính năng nâng cao như tùy chỉnh tên miền, tên đường dẫn, đặt mật khẩu bảo vệ, quản lý và xem thống kê thì phải đăng ký.

2018 05 18 14 16 16 600x229 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Bấm Login/Sign up > nhập địa chỉ email và mật khẩu cho tài khoản (ít nhất 8 ký tự) > bấm Sign up. Sau đó, bạn vào hộp thư để kích hoạt tài khoản. Thời gian nhận thư có thể mất 3-4 phút.

Rút gọn URL trên Kutt.it, bạn có thể:

– Rút gọn bằng tên miền mặc định: Tại trang chủ, bạn dán URL vào hộp Paste your long URL. Sau khi rút gọn, bạn nhận được URL có tên miền http://kutt.it/xxx.

2018 05 18 14 27 49 600x233 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

– Rút gọn bằng tên miền cá nhân: Nếu có tên miền riêng và bạn có thể sử dụng tính năng rút gọn với tên miền cá nhân như một cách quảng bá cho website của mình.

2018 05 18 14 20 04 600x252 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Để có thể rút gọn bằng tên miền cá nhân, bạn cần thiết lập tên miền đó làm mặc định cho tài khoản. Bấm Settings > nhập tên miền vào hộp Custom domain > bấm Set domain. Sau đó, bạn quay lại giao diện trang nhà và thực hiện rút gọn với tên miền của mình.

2018 05 18 14 34 18 600x224 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Với mỗi URL thực hiện rút gọn trên Kutt.it, bạn có thể:

– Set custom URL: Tùy chỉnh tên đường dẫn trên URL.

– Set password: Cài đặt mật khẩu bảo vệ ngăn chặn truy cập vào trang đích của Url.

Những URL rút gọn tạo ra sẽ hiển thị tại Recent shortened links. Bạn có thể lấy mã QR, xóa bỏ hay xem thống kê (Stats), lượt bấm vào URL rút gọn.

2018 05 18 14 41 50 600x204 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Lưu ý: Để tên miền cá nhân có thể hoạt động khi sử dụng chức năng rút gọn với dịch vụ, bạn phải cấu hình trên máy chủ tên miền của mình với địa chỉ IP được cung cấp trong Custom domain. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo cách cấu hình ở hai dịch vụ dưới.

 

II. Short.cm:

Dịch vụ này sử dụng phải có tài khoản, bạn được hỗ trợ sử dụng tới 3 tên miền tùy chỉnh, tùy chọn số lượng ký tự mặc định trên đường dẫn, đặt mật khẩu bảo vệ,…

1. Thiết lập:

Truy cập vào https://app.short.cm/ > bấm Get started for free để đăng ký tài khoản bằng địa chỉ email. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản Google, Twitter, hay đăng nhập kiểu SSO. Khi đăngk ý bằng địa chỉ email, bạn phải kích hoạt tài khoản. Khi thấy giao diện thiết lập sau khi đăng ký, bạn bấm nút x đóng lại.

2018 05 18 14 48 25 600x365 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Short.cm chỉ hỗ trợ rút gọn với tên miền cá nhân của bạn. Bấm vào biểu tượng account phía trên góc phải > Add new domain để thiết lập.

2018 05 18 16 14 14 600x256 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

+ Add your domain: Bạn nhập tên miền cho URL rút gọn vào đây.

+ Redirect main domain to (optional): Tùy chọn này cho phép chuyển hướng đến tên miền khác. Cụ thể, khi bấm vào URL rút gọn nó sẽ dẫn đến trang web khác mà không phải trang web của URL gốc. Phần này tùy chọn, bạn muốn sử dụng thì nhập.

+ Redirect nonexistent shortlinks to (optional): Cho phép chuyển hướng hướng đến trang web khác hay trang trắng,… Phần này có thể bỏ qua nếu không dùng tới.

Bên dưới là các mục thiết lập nâng cao:

2018 05 18 15 40 39 600x315 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

– Additional settings: Bạn có thể đặt giao thức mặc định https, thay thế URL giới thiệu bằng tên miền của bạn,…

– Choose rule for how automatic slugs are generated: Thay đổi số lượng ký tự đường dẫn trên URL rút gọn. Mặc định là Random với 6 ký tự ngẫu nhiên.

– Automatic link deletion: Chọn thời hạn xóa URL cũ, mặc định là không xóa.

– Domain status: Đây là phần quan trọng: Bạn sẽ được cung cấp địa chỉ IP để cấu hình trên máy chủ của tên miền khi muốn sử dụng chức năng rút gọn bằng tên miền cá nhân. Cách cấu hình, bạn có thể tham khảo tại đây.

2018 05 18 16 10 05 600x57 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Sau cùng, bấm Verify DNS Settings hay Save changes. Sau đó, bạn có thể đặt chọn tên miền khác như hướng dẫn ở trên và thiết lập tương tự. Khi cần rút gọn với tên miền đã đặt, bấm biểu tượng account để chọn. Nếu muốn xóa tên miền thì bấm Settings của tên miền đó > bấm Delete this domain ở bên dưới trang.

2. Sử dụng:

Bây giờ, bạn sẽ nhìn thấy hộp rút gọn xuất hiện ở phía trên. Bạn dán URL dài vào Paste URL here to shorten. Giao diện Edit short URL hiện ra, cho phép:

2018 05 18 15 54 22 600x341 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

– Basic link editing: Bạn có thể đặt lại tên đường dẫn, gắn tag, thêm tiêu đề hiển thị trên trang quản lý.

– Mobile targeting: Nếu URL là ứng dụng, bạn có thể đặt thêm đường link phụ cho từng thiết bị truy cập. Thí dụ, nếu thiết bị truy cập là iOS thì nó dùng đường link của app này trên App Store mà bạn đã đặt.

– Campaign tracking: Phục vụ theo dõi quảng cáo bằng cách sử dụng URL rút gọn. Bạn thêm UTM tags để xem lưu lượng truy cập trên Google Analytics.

– Geo-targating: Cho phép bạn chuyển hướng đến trang web nào đó cho người dùng truy cập từ quốc gia được chỉ định.

– Set expiration date: Thiết lập ngày hết dạn dùng của URL rút gọn.

– Link cloaking: Bạn có thể cho ẩn URL gốc hiển thị trên thanh địa chỉ khi truy cập vào trang web.

– Password protection: Thêm mật khẩu bảo vệ, ngăn chặn truy cập trang web gốc của URL.

– QR code generation: Lấy ảnh mã QR của URL rút gọn.

2018 05 18 16 07 55 600x231 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Sau tất cả, bạn bấm Save lưu lại thiết lập. Những URL rút gọn tạo ra sẽ hiển thị tại mục ShortURL list, bạn bấm vào để xem thống kê và số lượng truy cập.

 

III. Rebrandly:

Dịch vụ này bạn phải có tài khoản mới được sử dụng tính năng rút gọn URL với tên miển tùy chỉnh. Đặc biệt hơn, Rebrandly hỗ trợ rút gọn thông qua tiện ích mở rộng trên Chrome.

2018 05 18 16 15 52 600x411 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Truy cập vào https://app.rebrandly.com/ > bấm Create a new account để đăng ký tài khoản. Sau đó, bạn kích hoạt tài khoản trong email đăng ký. Khi giao diện trang chủ dịch vụ hiện ra, bạn sẽ thấy ba tùy chọn:

2018 05 18 16 19 01 600x302 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

1. Add a branded domain:

Rút gọn URL với tên miền của bạn. Khi bấm vào, nó sẽ dẫn tên trang thực hiện. Bạn bấm Setup DNS > nhập tên miền > Next.

2018 05 18 16 26 16 600x328 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Sau đó, bạn thiết lập thêm tên miền phụ hay sử dụng như tên miền phụ (Yes, this is a spare domain) > bấm Next. Sau đó, bạn sẽ được cung cấp địa chỉ IP để cấu hình trên server tên miền. Bạn có thể xem cách thực hiện tại Read more. Bấm Next kết thúc.

2018 05 18 16 29 13 600x301 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

Sau đó, bạn có thể thực hiện rút gọn URL được rồi. Bấm Links > New Link > dán URL. Trước khi tạo URL rút gọn, bạn có thể tùy chỉnh tên đường dẫn (Slash-tag), tự động sao chép vào clipboad sau khi tạo (Copy to clipboard). Bấm Create link.

2018 05 18 17 14 41 600x350 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

2. Rebrand your first link:

Tạo URL rút gọn với tên miền rebrand.ly mặc định của dịch vụ. Cách thực hiện không có gì khó khăn, dán URL vào hộp trống sau đó tùy chỉnh tên đường dẫn nếu muốn. Nếu muốn sử dụng tên miền cá nhân thì bấm Branded domain để chọn.

2018 05 18 16 21 02 600x276 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

3. Get Chrome extension:

Thực hiện rút gọn URL thông qua tiện ích mở rộng trên Chrome. Bạn bấm vào hay tại đây để mở trang cài đặt tiện ích. Cài đặt xong, bạn đăng nhập vào tài khoản Rebrandly và bấm vào biểu tượng tiện ích để rút gọn.

2018 05 18 16 47 46 600x320 - 3 Dịch vụ rút ngắn URL miễn phí với tên miền tùy chỉnh

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top