Connect with us

Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

iphone xs max featured wallpaper - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Maxbài dởbài hay

Ngoài ảnh nền gốc của iPhone XS và iPhone XS Max thì bạn có thể “trang điểm thêm cho iPhone của mình bằng những ảnh nền độc đáo dưới đây được chọn lựa dành riêng cho màn hình AMOLED trên bộ đôi thiết bị này.
Bên cạnh kho ảnh bên dưới bạn có thể tải về bộ ảnh gốc các thiết bị iOS từ trước đến nay tại đây.

iphone xs wallpaper default - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

1. Fire And Ice By Will Turner

will turner 647522 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

2. Loyalty By Rob Potter

rob potter 1090090 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

3.  Burning Clouds By Daniel Olah

daniel olah 1089903 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

4. Their Own Comfortable By Pan Da Chuan

pan da chuan 219195 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

5. Water And Ink By Rawpixel

rawpixel 652643 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

6. Colored Background By Andrej Lisakov

andrej lisakov 686125 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

7. Aurora Over Alaska By HB Mertz

hb mertz 314526 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

8. Brick Wall By Jeremey Galliani

jeremy galliani 595327 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

9. Lost Thoughts By Casey Horner

casey horner 985637 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

10. Spaceship Earth By Stephen Johnson

stephen johnson 550590 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

11. Single Palm Leaf By Pierre Châtel-Innocenti

pierre chatel innocenti 793644 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

12. iPhone XS Outline Series By Cluedo97

iphone outline - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

13. Colourful Mojave By tdevx

colorful mojave - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

14. Marble Blue By Lyzerfex

marble blue - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

15. The Maze By warlockx77

the maze - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

16. Rad Owl By Lyzerfex

rad owl - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

17. Ultranova By TheToastyTony

ultranova - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

18. Geo Peaks By warlockx77

geo peaks - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

19. Chihuly Glass Sculptures By tobyluvr2000

glass sculptures - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

20. Yellow By Craig Whitehead

craig whitehead 253951 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

21. I’ll Leave The Light On By Pablo Guerrero

pablo guerrero 588492 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

22. Flower Bloom By Alexandru Acea

alexandru acea 340692 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

23. Danger By Markus Spiske

markus spiske 1090172 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

24. Stacks By Jeppe Hove Jensen

jeppe hove jensen 762713 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.

25. Metric Alphabet By Scott Rodgerson

scott rodgerson 375826 unsplash - Bộ 25 ảnh nền đẹp dành riêng cho iPhone XS và iPhone XS Max

Download here.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top