Connect with us

17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

iphone selfie 2 featured - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018bài dởbài hay

17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Bộ ứng dụng GarageBand, Pages và Number cập nhật bản mới

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Apple
Price: Free
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Apple
Price: Free
chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Apple
Price: Free

 

Yo! Let’s Stretch

Game puzzle kỳ lạ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: NOPOPO SL
Price: Free+
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Skip Spider

Game nuôi nhện đồ họa pixel lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Price: Free
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Zango Music Player

Ứng dụng nghe nhạc nhiều tính năng.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Tonic – AR Chord Dictionary

Học phím đàn bằng công nghệ AR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Daniel Kuntz
Price: 69.000đ Free
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Money Math Duel – Split Screen

Game thi đấu hai người coi ai tính tiền nhanh hơn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Learn French – MosaLingua

Ứng dụng học tiếng Pháp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: MosaCrea Limited
Price: 109.000đ $4.99+
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

PhotoX Pro Top Live Wallpapers

Ứng dụng cung cấp nhiều ảnh nền cho iPhone.

 

4th Grade Reading

Học cách đọc nhanh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Price: 45.000đ $2.99
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Reckless Getaway

Game đua xe hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Pixelbite
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 643x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 643x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 643x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 643x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Filterious Photo Filters

Ứng dụng gồm nhiều bộ lọc đẹp cho ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Alexander Deplov
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

NUM – Insanely Hard Math Game

Học các phép tính.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Kien Tran
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

UniWar: Multiplayer Strategy

Tựa game chiến thuật theo lượt theo kiểu xưa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: SH Limited
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

7 Minute Workout: Lose Weight

Tập luyện giảm cân.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Tural Jabrayilov
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018

 

Tabi Calc

Ứng dụng tính toán thời gian và tiền.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
246x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
Developer: Tsuyoshi Niwa
Price: 22.000đ $2.99
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018
 • 300x0w - 17 ứng dụng và game iOS mới, miễn phí ngày 9/11/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top