Connect with us

Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

iphone headphone 4 featured - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD


Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD.
 

Superimpose X

Ứng dụng ghép ảnh cực kỳ độc đáo đáng tải nhất trong tuần.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Pankaj Goswami
Price: $1,99 109.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Battleship Online X

Tựa game bắn thuyền kinh điển với đồ họa được vẽ khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Leonid Grebenyuk
Price: $0,99 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Sudoku – Numbers Place

Trò chơi sudoku nổi tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Leonid Grebenyuk
Price: $0,99 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

TimeShutter more than selfies

Ứng dụng chụp time-lapse khá hay cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Pixnbit Inc.
Price: $1,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Collage Art

Tạo hiệu ứng ảnh ghép.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: CHENG LUNG chang
Price: $1,99 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Business English – MosaLingua

Ứng dụng học tiếng Anh thương mại phiên bản premium.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: MosaCrea Limited
Price: $4,99 109.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Hero’s 2nd Memory

Tựa game nhập vai nổi tiếng của DongSik Moon.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: DongSik Moon
Price: $1,99 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Color Query Pro

Tìm và lưu thông số màu, rất tiện cho các bạn làm thiết kế.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Alan Meyers
Price: $1,99 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

SnapFun Pro – full featured

Ứng dụng tạo nhiều hiệu ứng ảnh rất đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Jun Luo
Price: $2,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Platforms Unlimited

Tựa game có phong cách chơi game Geometric nổi tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Price: $0,99 Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

AirDisk Pro

Biến iPhone thành ổ cứng di động.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Felix Yew
Price: $1,99 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Minecraft: Story Mode – S2

Season 2 của tựa game Minecraft: Story Mode, lần đầu được miễn phí.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Telltale Inc
Price: $4,99 Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 643x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

Extreme Week Calendar

Ứng dụng xem lịch tuần rất tiện lợi của Birdsoft.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Birdsoft LLC
Price: $1,99 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

GoodShadow

Kết nối mạng qua proxy hỗ trợ nhiều giao thức.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: jinling wu
Price: $1,99 9.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

KleeMoji

Những biểu tượng cảm xúc hình chú chó dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: Fuzzy Sword, LLC
Price: $1,99 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD

 

BeatMaker 3

Ứng dụng soạn nhạc cực kỳ giá trị có giá đến 24,99USD đang miễn phí.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: INTUA
Price: $24,99 579.000đ+

 

Camera RX

Ứng dụng chụp ảnh với nhiều tùy chọn nâng cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
246x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
Developer: NUTRACTOR
Price: $2,99 69.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD
 • 300x0w - Tổng hợp 17 ứng dụng iOS giảm giá ngày 27/1 trị giá 62USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top