Connect with us

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

iphone applewatch airpods featured - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019bài dởbài hay

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Block Busters – Gem of Arena

Tựa game đối kháng puzzle rất hấp dẫn.

 

Noa Noa!

Game nuôi thú vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Price: Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Boost Buddies

Game pixel đơn giản nhưng rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Raiyumi Inc.
Price: Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Color Piano Ball: Jump and Hit

Game puzzle kết hợp âm nhạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Zac Harris
Price: Free+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Spicy Piggy

Game phiêu lưu 2D platformer cổ điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Nitrome
Price: Free+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Ghouls ‘n Ghouls

Game hành động dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Hector Lopez
Price: Free
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

AllStarSlams

Tựa game tạo những cú nhảy slam-dunk đẹp mắt trong bóng rổ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Catacala LLC
Price: 22.000đ $3.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

MazeQuest – An Adventure RPG

Game nhập vai đồ họa pixel hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: OMB Media
Price: 129.000đ $1.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Mirror For Roku – Screen Share

Chia sẻ nội dung lên thiết bị Roku.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: PQMobile
Price: 45.000đ $3.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Tungoo

Tựa game phiêu lưu khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Catacala LLC
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Word Teaser

Tìm từ tiếng Anh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: GAMEADU INC.
Price: 22.000đ $1.99+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Astronoidz

Game bắn phi thuyền ngoài không gian phong cách cổ điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Catacala LLC
Price: 22.000đ $2.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Break Brick Out

Game phá gạch nổi tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Price: 45.000đ $6.99+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Magnifier with Flash Light

Biến iPhone thành kính lúp kết hợp đèn pin.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Price: 45.000đ $0.99+
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019

 

Night Web Browser by Alex

Trình duyệt dark-mode.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
Developer: Apps by Alex AB
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/2/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top