Connect with us

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

iphone 8 plus 2 featured 1 - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019bài dởbài hay

15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Forged Fantasy

Game hành động nhập vai đang hot nhất hiện nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: Free+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

Stack Run 3D

Điều khiển quả banh khéo léo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Hayk Aramyan
Price: Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Counter Calculator: Clicker

Ứng dụng máy tính hỗ trợ thêm bộ đếm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Monkey Business Tycoon

Khỉ học làm quản lý.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Nicolas LePoder
Price: Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Vivi Jigsaws – Anime Puzzles

Tựa game ráp hình Anime.

 

 

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

ARvid Augmented Reality

Thêm một số hiệu ứng AR khá vui.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Elie F. Gebran
Price: 69.000đ Free+
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

PhotoX Pro Top Live Wallpapers

Kho ảnh nền khá lớn cho bạn chọn lựa.

 

Awesome Voice Recorder X PRO

Ứng dụng ghi âm hỗ trợ nhiều tính năng nâng cao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 109.000đ $4.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

PhotoViva – Paintings from your photos!

Biến hình ảnh thành bức tranh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Lamina Design
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Remote Drive for Mac

Biến iPhone thành một thiết bị lưu trữ từ xa cho máy Mac.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Evgeny Cherpak
Price: 69.000đ $3.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Remote KeyPad for Mac

Biến iPhone thành bàn phím từ xa cho máy Mac.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Developer: Evgeny Cherpak
Price: 69.000đ $2.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Wonderland : Little Mermaid

Cuộc phiêu lưu của bé tiên cá.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 45.000đ $2.99
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 643x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

Mochu’s Kitchen-Learn English, Spanish, French and Italian

Ứng dụng học tiếng Anh dễ thương.

 

PicLock : Private Photo Vault

Bảo vệ kho ảnh riêng tư.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019

 

iWoman

Ứng dụng dành cho phụ nữ để dễ dàng theo dõi chu kỳ kinh nguyệt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
246x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019
 • 300x0w - 15 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 18/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top