Connect with us

Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

iphone health featured - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD


Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD.
 

99. Ninety Nine Game

Tựa game giải đố với những con số bí ẩn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Igor Fuchkin
Price: $0,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

8bitWar: Origins

8bitWar: Origins là một tựa game chiến thuật đòi hỏi suy nghĩ chiến lược. Hãy sắp xếp nhân lực vào vị trí chính xác để tăng cường sức mạnh cho đội của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Emil Zeilon
Price: $0,99 45.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

PlusLock-secret photo album

Ứng dụng giúp bạn giấu những bức ảnh riêng tư vào một không gian riêng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Yong Mi
Price: $1,99 69.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

Scythe

Scythe là ứng dụng “soạn thảo” âm thanh khá nổi tiếng dành cho iPad. Ứng dụng giúp bạn tạo ra các kiểu âm thanh mới rất đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Burgerkone
Price: $2,99 Free

 

Wallpaper Generatоr

Ứng dụng giúp bạn tạo những hình nền độc đáo nhờ sự pha trộn màu sắc ngẫu nhiên.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Nikita Achkasov
Price: $1,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

Towers Rush

Tựa game thủ thành dành cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Cheuk lai
Price: $1,99 45.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

Celeb Phone for Fake Facetime

Ứng dụng để “troll” bạn bè cho phép bạn tạo một cuộc gọi “ảo” với người nổi tiếng từ Facetime.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: Touchbound
Price: $0,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

FrameX – Photo Frame Master

Ứng dụng giúp bạn tạo những khung ảnh độc đáo.

 

Jasper’s Rocket

Làm sao để giúp Jasper thoát khỏi mặt trăng?

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Price: $1,99 Free
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 643x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

Bitcoin Convert

Ứng dụng giúp bạn chuyển đổi đơn vị bitcoin thành các đơn vị khác để tham khảo giá.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Price: $0,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

Vẫn đang miễn phí

Pool Break 3D Billiards 8 Ball, 9 Ball, Snooker

Tựa game bida 3D này là ứng dụng đáng tải về nhất hôm nay. Đã lâu rồi game này không miễn phí, bạn hãy nhanh tay tải về.

 

PicFrame

Ứng dụng giúp bạn tạo các khung ảnh cho kho hình của mình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Price: $1,99 69.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

ABC Star – Letter Tracing

Ứng dụng giúp bé tập vẽ các ký tự cơ bản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: habelnet
Price: $0,99 Free

 

VPN – Unlimited VPN Fast Proxy

Ứng dụng VPN hỗ trợ 7 quốc gia phổ biến.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
246x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
Developer: li tao
Price: $0,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD
 • 300x0w - Tổng hợp 15 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 14/3 trị giá 25USD

 

Fonti – Font Keyboard

Bộ bàn phím hỗ trợ nhiều font chữ đẹp để bạn chat với bạn bè.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top