Connect with us

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

iphone 8 plus featured - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019bài dởbài hay

14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Mobile Royale

Tựa game chiến thuật mới của nhà phát hành game IGG nổi tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: IGG.COM
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

King Crusher – Roguelike Game

Game nhập vai một vị vua.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: Ankama
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

POLYGON: Color by Number

Tô màu theo số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: Severex
Price: Free+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

SciCalc82

Giả lập máy tính.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: Paul SALANITRI
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

Smash Puck

Game puzzle dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: Semidome Inc.
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

Radiant One

Tựa game phiêu lưu nhập vai hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: Fntastic
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

Blink – Quick Memo

Ứng dụng lập danh sách công việc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: IDEAMP Co.,Ltd.
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

PXL – mosaic art

Thêm hiệu ứng mosaic cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

AirPano Travel Book

Ứng dụng du lịch với hình ảnh 360 độ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: CONCEPT360 GmbH
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

Fuzzy Farm : Animal Matching Game, A Free Games for Kids

Một số minigame cho bé.

 

iEtiquette

Học các bài học về xã giao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: Andrea Finollo
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

ALIVE Movie Maker

Ứng dụng dựng các video vui nhộn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: ALIVE, Inc.
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 300x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019

 

Splashtop Wired XDisplay – Extend & Mirror

Biến iPhone hay iPad thành màn hình phụ cho máy tính.

 

Tribal Quest – Master of Elements

Một tựa game endless runner.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
246x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
Developer: HolosOne
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019
 • 643x0w - 14 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 16/1/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top