Connect with us

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

android touch 3 featured - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018bài dởbài hay

14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Stickman Unknown Battlegrounds

Game người que thuộc thể loại Battle Royale.

 

Spirit Clash: Arena League

Game chiến thuật dễ thương.

 

Aliens in Chains – ASTRA’s Journey

Tựa game puzzle nối màu đồ họa đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.liquidgames - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
RzlKiAaDWkAKErVMwhQk hopZbsdG8mY0biEfHQ Sz pS22jZX9Krpe2INL bzI Iw=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Developer: LIQUID GAMES
Price: Free
 • q3 aWB2uY6ghOqlisez20kez6qhlcwu0QAXekH5n5cnQ6 auNBR8olynABkS4tssCw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • WJY44ZrtZnbArMYr0CCZxjZuNCCNgrNm92Et5Zp5BLP6D2Ks0P5cPX1WP1IBZJjuSxfG=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Mahjong Panda

Trò chơi mahjong với nhân vật trong Kungfu Panda.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dmahjong.arcadegame.panda.mahjong.solitaire - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
mT8k1DvZpDnPTXqVsZvYArr1G VlnHxXjLJ KKieQWPeQH uM2Q7Reob9ti3u2wswR0=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Price: Free
 • zXutAFUH3vZWlGkRs371lfhZBPDQYA1QKsMybhFb8mtMqAhEFYbizSGWGVTsJ89WVhU=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • ru6WU1F46htRLkdFR6HloNqI1qCgvpbRYMZW2jlWNKqXdBjYpItl4ZeX6MNJ9r4JIsf0=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Summon Age: Heroes

Game nhập vai của nhà phát hành Gearage Inc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dio.gearage - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
4fbP6arTYHCt4jPXAILvedh8tb7DfhuXc029KX7Picz OnVJQP9aWOcaYwBpDj0AmA=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Developer: Gearage Inc.
Price: Free
 • J L1Ifbr0JRk95l7C60ch18smsyPEE1v8qJvUJAFfaYf svdixn5pxwSGoh8ZDfFAg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • UB0BhvXqeTLBbG4q8ppeuB1UqSTM9QDzgyIQ5VCXbyft5 iVQnqIWNWdZL50a7RIDQ=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Fairy Tale: Sleeping Beauty

Game thuộc thể loại hidden object với chủ đề Công chúa ngủ trong rừng.

 

Mystery: The Escape Game

Một game thuộc dạng escape game hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.TurboTapeGames - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
bFLrnvG1bqfAM4LuYiImpjoU4eKl0hTJCnJXHNOl0tBY3CLYGM1N72hWlJ01yGavkw=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • nSdSg atvquLhbQCNo4PM1ia5AVp6VGryc18v rZ30sT ojLUS5WOKvbTpKBdYa84Ag=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • yob1Pt CPVYzI8EwsFQ0Mj0rtQyf9IRfkQoM83KhOEcRH7UdCCKwM6c5NW6qs4SnbWrq=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Risen Heroes: Idle RPG of the Three Kingdoms

Chơi game Tam Quốc phong cách Idle Game.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

Kingdom Defense: Hero Legend TD – Premium

Tựa game thủ thành hấp dẫn của một studio Việt Nam.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.zonmob.KingdomDefense - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
cBGJmxITNFoP8nrt2I2rD EwFRs8d6EEqgbwVW6LG A7EMVVx7cTCi72cu1t0dvwFmA=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • cs2Wfjkrpl j2OG10MG2bov9 u6L0dWFR14F8Z D4mGw Xa8KPB6RPMnipe VuzMVg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • IKt95FZivC4bdOeaa08yeEyPICsLk jjxXCv3L1WIxPP4Tm LcZ6cPTf4Snvd3dZT c=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

GoBotix

Game puzzle về chú robot dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.szinteractive - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
EZE5n7aNoZFYFppwjqiswrHkdkzFDxWZN6o 71MxacdWpOYwO3OaVyEh8nJsdHIAb7FK=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Price: 16.000đ 0,99 US$
 • NuRQ1K8Nfq CoQ2fCfAwSGBtb 7pQ96X74AbEVMMUzgtmTXLrnA1DjFSPEt8AM1pqUs=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • v IHjTsREYOluMY8xs9yY7stR133NVm Viylsdg4i0886m iU9Lc32o ei0eIg63V6M=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Real Drift Car Racing

Game đua xe 3D hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.realdrift - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
yNGVn3yrIN9JtAG3evNW6k7gLrYOwi2BWsfvu lQVgHj8YJamjC1YdejeQIkmkWBn12a=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Developer: Real Games srls
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • UlYrVDjjpOaR 9206WB Y3jInPfqOainV9oqbS1w zX4TJBkAv 01wITniZdjprizDc=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • XbR0emt4lECIVkAdj163943ZveQ HtsW6 d7N37aFBlWX3V0WjRTOp6QQ5pojj5wJg=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Escape Games: Fear House 2 PRO

Game thuộc thể loại Room Escape với chủ đề kinh dị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dair.com.bestescapegames - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
I2ppK0ebCk2zEMR10U5Npm1i633Em KjADSKkg8xjbjjoGSgUu5kn2Ct sNg vnSjM=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Price: 12.000đ 0,99 US$
 • a5QdDAg J9K29HcKW0BrzrcFbRTm02hgnXSlwY69lEOZ55d Xgo vwpgHJ 646zdupc=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • efX6L GB9pCZIkHLka2mqXOxk9w86ikXADjLK 0I6AOEvmti9p8odL6ob YwZs82r8=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

2048 Parrots, Best puzzle game

Game dựa theo luật chơi của trò 2048 nổi tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.tomclaw - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
mpnIW2mRx1MZXG29aH3eWmSA4ELzY1Zpqg6fwsBIB1HbDWv3uTFUM 7LQEr2bR2 2OsH=s180 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
Developer: TomClaw Software
Price: 6.000đ 0,99 US$
 • f6ZnpbNuQjWU JBIz3eKOorVlGfC1ZRnLWEy0IVhf0pdP47HQ2OGccswlYNvTQNHCg4s=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018
 • jZuMIBgsQgO9H0jsbD2RYwjtJvgOQhlVtfvkbsUzNmRaab09xZtuh4gxBHt6XT9RUw=h310 - 14 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 30/11/2018

 

Survival Island: EVO PRO – Survivor building home

Game sinh tồn hấp dẫn.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top