Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

iphone hand 2 featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

The Butterfly’s Dream

Game puzzle phiêu lưu với đồ họa lạ mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: Yang Liu
Price: Free
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Block Puzzle: Jewel Star

Một tựa game mới của BitMango.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: BitMango
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

My Talking Pet

Ứng dụng chuyên “mông má” ảnh của các thú nuôi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: WOBA Media
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Learn How to Make Origami

Ứng dụng hướng dẫn xếp Origami.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: Andreas Bauer
Price: 45.000đ $1.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Mate – Talk and Translate

Nhận dạng giọng nói và tự chuyển sang 103 ngôn ngữ khác, rất đáng giá khi bạn đi du lịch nước ngoài.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Price: 219.000đ $9.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

iMerger: Merge and Edit Videos

Tạo khung cho video.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: Zhigang Liu
Price: 45.000đ $0.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Animals Identification

Nhận diện loài vật qua ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: kalou salomon
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Activity HERO

Theo dõi quá trình tập luyện giảm cân của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Price: 109.000đ Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Bertram Fiddle: Episode 1: A Dreadly Business

Tựa game point and click khá hay miễn phí chapter đầu tiên.

 

AllStarSlams

Game tạo những cú nhảy slam-dunk đẹp mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: Catacala LLC
Price: 22.000đ $3.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Who’s Mining?

Game puzzle nhiều người chơi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: Playfo
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Time Manager – Daily Time Tracker

Theo dõi quản lý thời gian biểu của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: Kurtis Pritchard
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018

 

Dot Line

Tựa game nối các điểm theo quy luật khá hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
Developer: #App
Price: 22.000đ $0.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 6/12/2018


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top