Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

iphone apple watch featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Eternal Cannon Incremental

Idle game đề tài bắn cannon.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: CapPlay.com
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Unicorn Chef: Mermaid Cooking

Game cooking mới của hãng Shake It.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Shake It
Price: Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Shadow of Death: Fighting Game

Game mới của một studio Việt Nam.

 

Decurse – Magical Farming Game

Khu vườn hạnh phúc.

 

Yeah Bunny 2

Game phiêu lưu platformer.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Adrian Zarzycki
Price: Free+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Xmart Calculator Pro

Ứng dụng máy tính thông minh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: XHLIU
Price: 22.000đ $5.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Lighten 2

Ứng dụng tạo bản đồ tư duy.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: XMind Ltd.
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

MathEdge Multiplication

Ứng dụng luyện toán.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Price: 45.000đ $2.99
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Cycles – Daily Habit Creator

Theo dõi quá trình tập luyện thói quen.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Pixelogic, LLC
Price: 45.000đ $0.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

TenFive

Ứng dụng lập danh sách công việc cần làm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Shihab Mehboob
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Zoo Sounds – Safe Toddler Fun

Bé tìm hiểu các tiếng kêu của động vật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: William Artamon
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Photobot

Với PhotoBot, ứng dụng sẽ chụp mỗi giây một ảnh để bạn có một loạt ảnh và chọn tấm ảnh ưng ý nhất.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Thilina Solomons
Price: 69.000đ $4.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Mini Calculator Keyboard – Pluskey

Bàn phím có thêm một máy tính mini để tính toán nhanh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Shira Shapira
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top