Connect with us

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

iphone with speaker featured - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019bài dởbài hay

13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019.
ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Sprout: Idle Garden

Idle game đề tài làm vườn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Lion Studios
Price: Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Coloring Fun : Color by Number

Tô màu theo số.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: JoyCastle
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Tricky Taps

Game puzzle đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Crazy Labs
Price: Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Cartoon Network Arcade

Một kênh chuyên về game của Cartoon Network.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Cartoon Network
Price: Free
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Visit Timeline

Ghi lại những địa điểm bạn đã đi qua.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Rohan Merchant
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Mystery of Fortune 2

Tựa game chiến thuật khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Price: 22.000đ $0.99+
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 643x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Gymster+ Gym Workout Tracker

Tự học gym tại nhà.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Mark Runza
Price: 22.000đ $2.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

EXIF Viewer by Fluntro

Xem thông tin EXIF của ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Fluntro
Price: 45.000đ $2.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Color Twin

Game puzzle đầy màu sắc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Price: 22.000đ $1.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Calcly: Free Universal Calculator for iPad

Ứng dụng máy tính khá hay cho iPad.

 

Asketch

Ứng dụng vẽ cơ bản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Andrew Kern
Price: 22.000đ $3.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

Alti – Altimeter & Compass

Ứng dụng hữu ích cho dân đi phượt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Price: 22.000đ $2.99+
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019

 

TenFive

Ứng dụng ghi chú đơn giản nhưng đẹp mắt.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
246x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
Developer: Shihab Mehboob
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019
 • 300x0w - 13 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 14/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top