Connect with us

Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

iphone headphone 2 featured - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ


Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ.
 

Runtastic Road Bike GPS PRO

Runtastic Road Bike GPS PRO là ứng dụng giúp theo dõi tiến trình luyện tập xe đạp của bạn hay đơn giản là công cụ theo dõi lịch trình di chuyển của bạn theo thời gian thực. Giá gốc ứng dụng đến 4,99USD.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: runtastic
Price: 109.000đ 99.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Towaga

Tựa game “một mình cứu thế giới” cực hay dành cho các bạn thích kiểu game như Beach Head 2000.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: Sunnyside Games
Price: 22.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Snow Off Road — Mountain Mud/Dirt Driving Game

Xe hơi vượt địa hình.

 

Live Convert + – Video, Live Photos, GIF

Chuyển đổi qua lại giữa video và file GIF, Live Photos.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: kyoung hee park
Price: 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

CAD Viewer-All DWG Blueprint

Ứng dụng giúp bạn xe các bản vẽ CAD trên iPhone hay iPad.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Color Query Pro

Ứng dụng rất tiện lợi để bạn tra thông số màu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: Alan Meyers
Price: 22.000đ 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Lists To do

Ứng dụng giúp bạn lập danh sách công việc hàng ngày thật tiện lợi.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

iTranslate Voice

Ứng dụng giúp nhận dạng giọng nói và dịch đoạn đó qua một ngôn ngữ khác. Chỉ miễn phí trên store US.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: iTranslate
Price: 129.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Phocus: Portrait mode editor

Ứng dụng đem chế độ chụp chân dung lên các máy không hỗ trợ (dĩ nhiên không “chính chủ” nha).

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Price: 69.000đ 89.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Speckle – Lens bokeh

Speckle giúp thêm hiệu ứng bokeh cho bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: Jun Luo
Price: 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Translator Pro!

Thêm một ứng dụng dịch nhiều ngôn ngữ, cũng chỉ miễn phí trên store Mỹ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Price: 219.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Sugar Free Desserts Recipes

Ứng dụng lên thực đơn giảm lượng đường cho bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
Developer: Baller Studio
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ

 

Deep Sleep Aid – You just got Knocked Out!

Ứng dụng thú vị dành cho các bạn khó ngủ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
246x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 13 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 23/3 trị giá 760.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top