Connect with us

12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

android smartphone 4 featured - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019bài dởbài hay

12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

Color Note Pad – noted for lock screen notes

Ứng dụng ghi chú nhiều màu sắc và hỗ trợ hiển thị trên màn hình khóa.

 

Night Clock

Đồng hồ giao diện dark mode.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.pransuinc - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
l5scEvsZzOujpgfOP3fPpkthkCoUDSPzbw bNlBdCqNIZkry4a2wa78BUib0boeJFw=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
Developer: PransuInc
Price: Free
 • J9e6YJDp2FTVDgA R0gfOxllKFQTBZXaJExR0Nzv42ZLnMg7zz0 68bjSrUnaNn5 qbS=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • LGQLzu9Q0kljnzTz pkt3d4Hae9 XT6Fb7oRsKbsRw XsesNDv4PURlpEj2newwTeWEk=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

 

Cut Paste Photos & Video Frames

Cắt đối tượng khỏi bức ảnh.

 

Missed call reminder, Flash on call

Ứng dụng nhắc nhở cuộc gọi nhỡ.

 

My Recipes Cookbook : RecetteTek

Nhiều công thức nấu ăn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dfr - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
e 1YeUu5tZBWLU2CgyMWRWNFjkq1MuPZ22IAciCyXiIJRzSuhIthtiX2x8cq WPj5LvD=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
Developer: CmonApp
Price: Free
 • ZUwxlZzbCDKg KppCXvjSAuMmnNrzWelDW8ew0J8 3fqDLOI9HUSUJ0PfzcdRedPilwk=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • RqTg9mgkdJSv3ow e6NwXfAPqB71jH5QWFDuImU2JsUlkrgke1Tm547ehen46KqpKQ=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

 

Learn Japanese & Speak Japanese – AWABE

Học tiếng Nhật.

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID ĐANG MIỄN PHÍ

iLovecraft Collection Vol. 1 “Immersive Book”

Một quyển sách tương tác dựa theo tác phẩm rất nổi tiếng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.iclassicscollection - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
vlCgNbj9ZPeWZWhtICP5JFzdnx RFQe8ytVQEM1hJwXNrJCficxRIPv8K7F1R4VmQio=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • 0mAp lRqvzug2BSwZhQyo5lm6IcqTLzrXfqgfSfUJLMt8QezqP3imyNbikd3YuYqZzI=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • sfDXF3J Gl JfGC fctUo2VYGdBAe E dfA8chBydr5h45ZFm QxDlx WowYAUgb7Q4=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

 

Fill Deluxe VIP

Tựa game puzzle về những chú thỏ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.artstorm - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
GjQVtVGLXkHJk1Y ig5q2zZKnV Kfd6evIGTMmG3wCd GPiLBvUSEeB p7DZbcbIqwVO=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
Developer: ArtStorm
Price: 41.000đ Free
 • mo oqM 7cS5PwmLslBUeAC60JMjyVu8yulja LJYm gdk5fXZ9VBR7k8wS TkL1P5g=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • 9NBiwRWzo1meDWytKbzapN5xZZYIW9MldhC5jzYzyeyaSBf bP RaEd3jwN81CaISq8=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

 

Five Words

Tìm 5 từ vựng trong ô chữ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.DefpotecStudios - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
ZPAhN8Q7HnEUvOoHOK KsevC4kxiZl9ipodwIrU0TSSDK4dFK7UyjAU nudZF6rIUsGB=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
Developer: Defpotec Studios
Price: 21.000đ 0,99 US$
 • J8BlbMZ4WDuC0gkB8GbaV9YzHzksRKcKz 2Tr09VUBnXptjivOyuEOgjwFB4ARpE9P8=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • Pd9K3qyAMr5jk78cjE3Z fnLLtt0zmSkblBBqY3r0GAt9fA1EI5Y0QKcxub58G4O7A=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

 

Lifehacker smart voice recorder – Snipback PRO HD

Ứng dụng ghi âm.

 

GeoMaze

Thêm một game puzzle khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.sponge - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
KVZjGb1cdQM3HD YdJo hzUNTbiQ7bdrcdH5ET3joDgRXZCSd4XNuRpJDF9B6nEy HY=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
Developer: Sponge Mobile
Price: 21.000đ Free
 • npISiWro86nmk0kBqPnqPYuYuLs1IyLhVCT96SLnh0LmDGMBgzKjmMOPQgVHzOQmNZw=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • 0bhywRovwo67qZLGE SHRS qdUq9LtixcltM 5HYORK aVOTaov4wbPioqpAg7tHRps=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019

 

Message Quest — the amazing adventures of Feste

Tựa game Point-and-click đến từ TeslaGames.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.teslagames - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
xGC4t4c7jWrNNcpRu7qYb4L7KiSmENrk2NViUDdYP1MW Zo7J4JNIHJFGq7n9sRXdEyw=s180 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
Developer: TeslaGames
Price: 45.000đ 1,99 US$
 • S8XAvZy 0kkM07mrNABLDjq5dbBRcaO2 l 2JQ7dfdlwIdtOS5Oppyp5TA nVTlCNro=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019
 • jKzr5jbZrqo97p7EyTY1 rp2qM4IhhoRH9wjJ0Z1T6Ol1ORJHcNoCHiWVOot94B Q=h310 - 12 ứng dụng và game Android mới, miễn phí ngày 10/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top