Connect with us

Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

iphone selfie featured - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đbài dởbài hay

Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME MỚI

Summer Camp Island AR

Một tựa game AR kỳ lạ.

643c8002c187f27e5739887e5c4b6eda?s=128&d=retro&r=G - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
The app was not found in the store. 🙁

 

Talking Tom Cake Jump

Cái tên Talking Tom huyền thoại với phiên bản mới nhất nhằm giúp chú mèo làm sao nhảy lên cao nhất nhờ những chiếc bánh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Developer: Outfit7 Limited
Price: Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

Flappy Ball 3D

Tựa game phong cách Flappy Bird nhưng dưới đồng hoạ 3D và theo chiều thẳng đứng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Developer: Tom Super
Price: Free
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

Fake text Message: (Prank)

Tạo các thông báo tin nhắn ảo để chọc bạn bè.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

VPN: Unlimited VPN for iPhone

Ứng dụng VPN mới ra mắt hỗ trợ một sốquốc gia.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME ĐANG MIỄN PHÍ

IGTV – Video Maker Pro

Ứng dụng tạo các video để tham gia mạng xã hội IGTV.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Developer: T Nha Hoang
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

System Activity Monitors

Theo dõi hoạt động hệ thống của iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Price: 22.000đ 9.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

Cashbook: Expense tracker

Ứng dụng theo dõi thu chi hàng ngày bằng iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Developer: Jorge Cozain
Price: 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

Magnifier with Flash Light

Ứng dụng vừa là kính lúp vừa là đèn pin.

 

Space War HD

Tựa game bắn máy bay hỗ trợ cả Apple Watch.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Developer: Virtual GS
Price: 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

Magic Call Pro

Ứng dụng tạo ra các cuộc gọi thú vị hơn, nhiều tính năng hơn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
Price: 69.000đ 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng và game mới, miễn phí ngày 10/7 trị giá 250.000đ

 

 CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top