Connect with us

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

iphone 5s headphone featured - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019bài dởbài hay

11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Spy Ninja Network – Chad & Vy

Tham gia MẠNG SPY NINJA để giúp Chad Wild Clay & Vy Qwaint đánh bại Project Zorgo.

 

Chungus Battle Simulator

Game lạ mắt về những chú thỏ.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

 

Factory Inc.

Idle game mới trên iOS.

 

Swish – Social Video Maker

Mạng xã hội chia sẻ video tự làm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Bộ ứng dụng sách tương tác của iBigToys

Trọn bộ sách tương tác với hơn 50 ứng dụng, mỗi ứng dụng có giá 4.99USD tất cả đều đang miễn phí. Mời bạn tham khảo tại đây.

 

Deflecto

Tựa game độc đáo đáng tải về nhất hôm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
Developer: Brian Williams
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

 

Phone Drive: File Storage Sync

Ứng dụng giúp bạn đọc nhiều định dạng ảnh, nhạc và video trên iOS, hỗ trợ truy xuất “đám mây”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
Price: 45.000đ $1.99+
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

 

How To Write A Song – Songwriting For Songwriter

Học cách viết một bài hát.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 300x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

 

SON of the SUN & WIZARD LIZARD

Ứng dụng vừa học vừa chơi rất hay dành cho bé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
246x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
Developer: Kidappers Ltd
Price: 45.000đ $0.99
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019
 • 643x0w - 11 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/1/2019

 

Mochu Sky Ranger – Learn English, Spanish, French and Italian

Ứng dụng học tiếng Anh vui nhộn.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top