Connect with us

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

iphone headphone 1 featured - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD


Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD.
 

Ultimate Guitar: Chords & Tabs

Bộ sưu tập gồm hàng trăm ngàn bản hợp âm và ký âm.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer: Ultimate Guitar
Price: $2,99 Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

Inspire Pro

Ứng dụng vẽ chuyên nghiệp chỉ dành riêng cho iPad.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer:
Price: $7,99 219.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

Husky – Stickers for iMessage

Bộ sticker hình chú chó dễ thương.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
190x140sr - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer:
Price: $0,99 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

After3D Prism

Ứng dụng cho phép bạn dựng một số mô hình 3D đơn giản.

 

Photos 365

Ghi lại nhật ký qua những bức ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer: Picup Inc.
Price: $1,99 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

iLax – Documents and Video

Ứng dụng quản lý tài liệu và video trên iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer: Ralf Hollax
Price: $1,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

Costom Notch

Ứng dụng cho phép bạn “chế” tai thỏ cho iPhone X.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer: Wang Chen
Price: $1,99 Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

Gameboard

Chơi Flappy Bird ngay trên thanh widget. Xem thêm bài chơi game trên màn hình khóa.

 

iLiveThemes – Wallpapers

Bộ sưu tập ảnh động cho iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer: TUB, Inc.
Price: $2,99 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

Pitbull Emojis

Bộ biểu tượng cảm xúc hình chó pitbull.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer:
Price: $1,99 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD

 

Moon Calendar Pro

Ứng dụng lịch độc đáo với hình ảnh hệ mặt trời.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
Developer: Rivolu LLC
Price: $1,99 Free
 • 650x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 650x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 650x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 650x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD
 • 650x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS giảm giá miễn phí ngày 12/2 trị giá 32USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top