Connect with us

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

iphone 8 plus hand featured - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ


Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ.
 

Speech to Text : Voice to Text

Nhập liệu bằng cách nói với ứng dụng nhận dạng giọng nói Speech to Text : Voice to Text.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Price: 109.000đ 69.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Rabbit – Habit Reminders

Tự tạo cho mình một thói quen mới với chú thỏ này nhé.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: Young Human, LLC
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Flow – tames your mobile inbox

Ứng dụng kiểm tra mail khá hay và tiện dụng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: Mera Inc.
Price: 109.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Line Escape

Nhanh tay giúp các đoạn thẳng khôn đụng nhau.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

15Seconds Photo Movie

Ứng dụng tạo những đoạn video 15 giây độc đáo.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Office Story

Trong game bạn sẽ đóng vai CEO điều hành một công ty phần mềm. Bình thường đây là trò chơi thu phí tải về nhưng hiện đang trong giai đoạn giảm giá miễn phí nên các bạn hãy tranh thủ, nhất là fan của dòng The Sims.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: YAKOV ILIN
Price: 89.000đ+
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Stress Guide

Ứng dụng giúp bạn kiểm soát stress rất hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: Kenkou GmbH
Price: 22.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Videdit

Ứng dụng chỉnh sửa vài thao tác video đơn giản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: Zhigang Liu
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Hands-free Browser

Ứng dụng trình duyệt không cần dùng tay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: James Hudson
Price: 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ

 

Easy Spending – Budget Planner

Ứng dụng quản lý thu chi hàng ngày.

 

SamCard Pro-business card scanner&reader&visiting

Bạn phải lưu quá nhiều danh thiếp của đối tác? Ứng dụng này sẽ giúp bạn lưu tất cả rất gọn gàng và dễ tra cứu.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
Developer: SamTeam
Price: 109.000đ 129.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/5 trị giá 550.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top