Connect with us

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

iphone 8 featured - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ


Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ.
 

12 Labours of Hercules II: The Cretan Bull

Tựa game cực hay với nội dung nói về 12 chiến công của Hercules.

 

Catch Me If You Cat: Puzzle Game for Apple Watch

Trò chơi puzzle chơi trên Apple Watch.

 

Fruitozzo: Fruits Sudoku Game for Apple Watch

Trò chơi theo luật sudoku chơi trên Apple Watch.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

Studium

Ứng dụng tạo các thẻ flashcards để bạn tìm hiểu học thêm những thứ mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Price: 45.000đ 109.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

Deep Sea Fish Kebab

Tựa game thú vị về biển phong cách pixel art.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Developer: Latt Vines
Price: 69.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

15Seconds Photo Movie

Quay và chia sẻ nhanh 15 giây video.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Price: 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

8bitWar: Origins

8bitWar: Origins là một tựa game chiến thuật đòi hỏi suy nghĩ chiến lược. Hãy sắp xếp nhân lực vào vị trí chính xác để tăng cường sức mạnh cho đội của bạn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Developer: Emil Zeilon
Price: 22.000đ 45.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

Home Budget Plan Pro

Lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tiền bạc.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Developer: MoneyBudgie
Price: 45.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

AR Shoot – Find Target

Tựa game tìm mục tiêu tấn công dựa trên công nghệ AR khá thú vị.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Developer: Steven Brekalo
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ

 

Planett

Lập danh sách công việc với cách lên lịch dựa vào các hành tinh.

 

Smart Kids – Math Learning Game

Bé học các phép toán.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
Developer: Raj Rani
Price: 45.000đ 69.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 16/4 trị giá 450.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top