Connect with us

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

iphone headphone 6 featured - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ


Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ


bài dởbài hay ()

Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ.
 

Portal Walk

Tựa game phiêu lưu trên smartphone cực hay đáng tải nhất hôm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Developer: Art&Fact
Price: 45.000đ Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

PaintingFoto

Ứng dụng tạo hiệu ứng tranh vẽ cho bức ảnh của bạn khá đẹp.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Developer: chiu ting lin
Price: 22.000đ 45.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

Note-Ify Notes

Ứng dụng ghi chú với nhiều tính năng hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Price: 45.000đ 22.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

KingHunt

Tựa game có cách chơi giống với Fruit Ninja tuy nhiên cũng có nhiều điểm riêng, chẳng hạn KingHunt sẽ chạy ở tốc độ 60 khung hình/giây, đảm bảo các tương tác chạm trở nên chính xác hơn. Bên cạnh đó, game cũng áp dụng cả các hiệu ứng vật lý và va chạm trên nền đồ họa 3D sinh động.

 

Lil Pics: Baby Milestones & Pregnancy Photo Editor

Ứng dụng xử lý ảnh chuyên dành cho “bà bầu”.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Developer: AppsYouLove
Price: 69.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

Redline Rush

Trò chơi đua xe 3D có phong cách khá giống với Need for Speed.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Price: 22.000đ Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

Background Color

Ứng dụng tạo các ảnh nền là các ảnh chuyển màu (gradient).

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Developer: y-design
Price: 22.000đ 69.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

The Image Converter

Ứng dụng chuyển đổi qua lại giữa các định dạng ảnh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Price: 45.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

Augmented Reality Solar System

Đem cả hệ mặt trời lên… bàn làm việc của bạn với công nghệ AR.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Developer: Thumbworks
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

Chess Mini

Trò chơi đánh cờ vua.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Developer: Ted Wong
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ

 

BTC bitcoin price alerts

Theo dõi diễn biến tiền ảo theo thời gian thực.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
246x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
Price: 45.000đ 22.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 11 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 11/6 trị giá 350.000đ


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top