Connect with us

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

iphone hand featured - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019bài dởbài hay

10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019.
 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS MỚI, HAY

Galaxy Heroes: strategies

Tựa game chiến thuật kết hợp nhập vai mới.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Developer: RagCat Games
Price: Free+
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

PGA TOUR Golf Shootout

Game đánh golf 3D rất đẹp.

 

Hoop Hit – BasketBall Shot Hot

Ném bóng rổ cũng phải có phong cách.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

Doggy Doctor

Khám bệnh cho cún cưng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Open Bar!

Tựa game đáng tải nhất hôm nay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Price: 45.000đ $2.99
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

Nice Notch

“Trang điểm” cho vị trí notch điện thoại.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Developer: yongyong chen
Price: 45.000đ Free
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

Don’t catch Cats

Game puzzle khá hay.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Developer: hongyue guan
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

Osteology

Tìm hiểu về cơ thể con người.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Developer: Anvar Basharov
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

Marvin The Cube

Lại thêm một game puzzle đáng chơi khác.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Developer: MJ Bros s.c.
Price: 22.000đ $1.99
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 643x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019

 

Arctic Smash – Endless Slopes

Trổ tài trượt tuyết.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fitunes.apple - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
246x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
Price: 22.000đ Free+
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019
 • 300x0w - 10 ứng dụng và game iOS mới, giảm giá miễn phí ngày 19/4/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top