Connect with us

10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

android htc featured - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019bài dởbài hay

10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019.
ỨNG DỤNG VÀ GAME ANDROID MỚI, HAY

LYN: The Lightbringer

Game nhập vai mới của NEXON.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.nexon.lyn - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
kvB4mFMVaQe3AlROAEWikcx fEqIMftW3BEX8OSFFGKRc1AjbAJ5nf 5FRwxVYgy6KE=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: NEXON Company
Price: Free
 • uTBexveJXmVPwfQlLH t dle0eQr Z7bVX3 x4mjpzsOOin03pVD4GZeTNZLLOPgvaby=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • aBdPXUq0U5RcPZMtaXQKz8d08FHw i3ArDMMV0r4 X6JIqFa0uxqSPx2YTihMZP33g=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Real Boxing Manny Pacquiao

Game đấm bốc với hình ảnh Pacquiao.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.vividgames - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
eOLmYNsnLcVaGeaV9u7wZ9 pfEgFYCLkbwN6z0ecQqGUtaitgiK3rds1HyMhUG5reCBi=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 498JupToNYuJZLl QWJ5O nMc5JoZJYLVIAYphy3zg19cyBLVCr4un515WdzlMiTCag=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • sQiKFIdqXJGpl3vAFu8KXQjDh UeYDMR1FaoVRie91n4Yn3z91kEBUUfyP zrLPytn1X=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Rise of Dragons

Game chiến thuật đề tài thế giới rồng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dleyi - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
OrHoPcdMwvkb9GS7iZFQG4SWsCl22l6mRV4leOVW97dnkOlXI68Nl0p4HkSL7W8FY9s=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: DelosGames
Price: Free
 • fT4fiD nzXmXQYgSbNGEIS49NBIGTxwb5IwPWenZ vMnsNwr7I3Chwgzomb70XDmjg=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • OT7Cw 5G7VoWP3dzEZw0cnK8ZzBsc2y NQrHbwvdofxfMuXcd7EHZUcwv8mVy3arig=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Vô địch Tic-Tac-Toe

Game Tic-Tac-Toe kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mobirix - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
q2vIEKg vri5 IwO1OqHix7DCplVc6MHbJOXWcw l9dUZamRITWC4MvdmvgiyV9qLXI=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: mobirix
Price: Free
 • 7QKAuttPHugzJcsxrwa0WyQKjfwl9yQLG0sZeFEwawTDeGJvwYgLJEF1IBKbzmFzdQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • 1OYsHKZQCRs 7eReQqLqsHpErLfEg8zIyupP1N0VgEd3faf6qKOSZqiZze1Yf uSwY=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Super Brawl Universe

Game mới của Nickelodeon.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.mtvn - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
f3FSmQGV0WP Ig3UjipMBELgWcUuFRiq73GVpQBbyz7K1qqzL5jyc8riFXUuXplKBsY=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Nickelodeon
Price: Free
 • Yrnu6loplwd99qmpjAhI0pphp4pec gPj8Bb5N4d4kyNu a07LI84aZLNHv8IfbExY=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • aMwQbXdIwxfCxODYdqpoa60siiutOBLEDTUFYkTNLj f0m4SEcz FVoKq pw5OIfSQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

ỨNG DỤNG VÀ GAME iOS ĐANG MIỄN PHÍ

Stickman Revenge 3: League of Heroes

Game ninja báo thù của studio Zonmob.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.zonmob.stickman - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
EhdtLGmSrxmMx90ogp t30JYPcZKgJ2ntDj3nKIcorIpY22QUT496rNJeVkDVexMNOks=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Price: 9.000đ 0,99 US$
 • CcHqDaGfFIGOVh27kaw9UajhTeheQ19qxnKVH3H2 Ia4A157tscLK3EWcYcBdX78y8w=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • AQpCHvOmiRVEqTFZ FTrZcV2uwIR1QgKc30 IPKgOffhnGWlZNUWhj90xNudRIJicc5t=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Minesweeper Pro – Mine Games

Game dò mìn kinh điển.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dmindware - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
beeOVckmy IBpbVZA HzvE kGXKg4SzDPaguFC5oIWnc3U BJ 1mlsO2n3Py hrjRdA=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Price: 32.000đ 1,49 US$
 • AzMlGJvSEGmA5JOU3OAdEglQQKFR5tnsyrGw 49RY51AoZNSeJGYp6RxAGlhA4J9xIA=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • zX w8NHWBraWndbkUv1QQ7T1LNz3852Bt0g1ey5B3oxxLyT4sa rDR1Dhp cyMzt8p4=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

Frontier Wars: Thủ Thành Chiến Thuật – Defense TD

Game thủ thành hấp dẫn.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.ffs.frontier.war - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
PSTH3Kw6c7RQNJbbmAiGdT9cV9a 4MCDARKhw4R1Yn6xj2rL4moxoZgjNi7LQCJIoA=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • w5JwyDGhZ2RqykapL3y2uCjUBcq22u8gfFnvI6b4xKTWeZjnCw53Zm3q g3JWUO10Q=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • G2dtV8o gkjzsVgr2 aEkef0efEBJcoX6 XuXaADpt2BhHSTrohjrY98RC5cV YF3dqu=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

God’s Orbits – Gravity Puzzles

Game puzzle rất hay sử dụng nhiều định luật vật lý.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.TonightGS - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
MQ1zyT82g61kbGIGOLdXsKlrxh4DCmZk8x4TsJzrofVIYk65DKSScxSsQlQYJa4Qfg=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Price: 44.000đ 1,99 US$
 • ictyYKi63NwVRCp8EBm7dM3wZGFdvO6j3Ea0zO2BJwYq5CLBBi1PyhiFrIN8iWGooA00=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • PjiicLi9XIgn0LcpRVw1DQ73gCGdcgPk5KbYzPbQDnUz8ti3UpP8E9pbmzEBXe6vFQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019

 

TD: Goblin Defenders – Towers Rush PRO

Game thủ thành đề tài yêu tinh.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dcom.rmg - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
8GxtjdNUOyJdYw3xFDw68CB HZmTEX08fE8aIQ K9MciJgEBwYYR7IKHOusMaJyZkbw=s180 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
Developer: Red Machine
Price: 24.000đ 0,99 US$
 • NYyy28oJ78FFT s KUtQ2fTLLttZMVELGKGg5TTgMO2gkoErhVkuNXcxSGunqgmN0SQ=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019
 • P82q4PeWZxu1VMHR06r1CwtF 2 G1NWq9YDphra3BsTdVtDQ mz9vuJJrMhP4NejCXc=h310 - 10 ứng dụng và game Android mới, giảm giá miễn phí ngày 15/3/2019


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top