Connect with us

Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

iphone 8 plus featured 1 - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ


Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ


bài dởbài hay

Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ.
 

Train Conductor

Tựa game quản lý đường ray xe lửa mới miễn phí trở lại. Đây là một game rất hay mà bạn nên tải về.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
Developer: The Voxel Agents
Price: 45.000đ $2.99+
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

 

Air Download PE

Ứng dụng quản lý file trên iOS tích hợp nhiều thư viện để bạn có thể xem phim, nghe nhạc ngay trong ứng dụng.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
Developer: kitamura hira
Price: 69.000đ $0.99
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

 

VeryPDF PDF to Word

Công cụ chuyển từ PDF sang Word ngay trên iOS.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
Developer: Lingwen Global
Price: 109.000đ $5.99
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

 

Pyrotexni Fireworks

Đem pháo hoa lên màn hình iPhone.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
Developer: Doko Software
Price: 22.000đ $0.99
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

 

Haunted Home AR

Tựa game săn bắt ma ngay trong thế giới thực.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
Price: 45.000đ $1.99
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

 

Crazy Alarm

Ứng dụng báo thức cực kỳ khó chịu khi yêu cầu bạn phải thực hiện một việc gì đó mới có thể tắt chuông.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
Developer: Themissinglynx
Price: 45.000đ $2.99+
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 15/5 trị giá 400.000đ

 

Bộ ứng dụng thực tại ảo của HENGMAO LIU

Bộ ứng dụng bao gồm 4 ứng dụng AR Ruler (thước đo ảo), AR+Solar (khám phá hệ mặt trời bằng AR), AR+Album (xem ảnh phong cách AR), và AR Brush đang miễn phí. Tuy nhiên chỉ dành cho tài khoản store Mỹ. Nếu bạn có tài khoản store Mỹ thì tải bốn ứng dụng trên tại đây.CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top