Connect with us

Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD

iphone headphone featured - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD

Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD


Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD


bài dởbài hay

Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD.
 

Pool Break 3D Billiards 8 Ball, 9 Ball, Snooker

Tựa game bida 3D này là ứng dụng đáng tải về nhất hôm nay. Đã lâu rồi game này không miễn phí, bạn hãy nhanh tay tải về.

 

PicFrame

Ứng dụng giúp bạn tạo các khung ảnh cho kho hình của mình.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
Price: $1,99 69.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD

 

Brave Rooney and the Super-Sized Superheroes

Ứng dụng giáo dục dành cho trẻ với chủ đề “bé muốn làm siêu anh hùng”.

 

Tape

Ứng dụng nghe nhạc với giao diện một chiếc máy cát-sét.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
Price: $0,99 Free+
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 643x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD

 

VPN – Unlimited VPN Fast Proxy

Ứng dụng VPN hỗ trợ 7 quốc gia phổ biến.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
Developer: li tao
Price: $0,99 Free
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD

 

Fonti – Font Keyboard

Bộ bàn phím hỗ trợ nhiều font chữ đẹp để bạn chat với bạn bè.

 

ABC Star – Letter Tracing

Ứng dụng giúp bé tập vẽ các ký tự cơ bản.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
Developer: habelnet
Price: $0,99 Free

 

Canary Mail – Secure Email App

Ứng dụng check mail hỗ trợ nhiều giao thức bảo mật.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
Developer: Mailr Tech LLP
Price: $4,99 219.000đ+
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD

 

Minibudget Pro

Quản lý túi tiền “eo hẹp” của mình.

b4170aaec766746919695afa4bba2b8b?s=128&d=retro&r=G - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
The app was not found in the store. 🙁

 

Remote Control for Mac

Ứng dụng giúp bạn điều khiển máy Mac từ xa.

chart?cht=qr&chl=https%3A%2F%2Fanon.to%2F%3Fhttps%3A%2F%2Fitunes.apple - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
246x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
Developer: Evgeny Cherpak
Price: $4,99 219.000đ
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD
 • 300x0w - Tổng hợp 10 ứng dụng iOS đang miễn phí ngày 13/3 trị giá 22USD


CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK
To Top