Connect with us

[Ứng dụng Việt hóa] Chuyển file BAT sang EXE bản tiếng Việt

ỨNG DỤNG

[Ứng dụng Việt hóa] Chuyển file BAT sang EXE bản tiếng Việt

Bat To Exe Converter là một phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để giúp bạn chuyển đổi các file BAT sang định dạng EXE và tạo mật khẩu bảo vệ các chương trình tạo ra.

bat-to-exe

Bạn cũng có thể thêm các thông tin bổ sung, chẳng hạn như các phiên bản tập tin, tác giả, mô tả và thông tin bản quyền.
Tập tin thực thi có thể được thực hiện chạy không hiện cửa sổ mà không có người sử dụng biết về nó.

Sử dụng BAT To Exe Converter để bảo vệ tập tin thực thi nội dung và đảm bảo rằng mã nguồn của nó không thể được chỉnh sửa.

Tải về:

32 bit
64 bit

More in ỨNG DỤNG

Quảng cáo


To Top