Connect with us

Top 5 tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Top 5 tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

Volt (BigBoss, $0.99)

Lấy cảm hứng từ chế độ Nightstand trên Apple Watch, tweak Volt sẽ đem đến cho người dùng một giao diện thông báo trạng thái sạc trên màn hình khóa tương tự như hình ảnh dưới đây.

Top những tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

 

Super VoiceMail (BigBoss, Free)

Top những tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

Một tweak thật sự cần thiết dành cho người dùng sử dụng đến hộp thư thoại (voicemail).

 

CleanAssistive (BigBoss, Free)

Top những tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

Tweak này chỉ đơn giản là xóa tên các biểu tượng trên nút AssistiveTouch, giúp chúng trở nên gọn hơn rất nhiều.

 

Phone++ for iOS 9.x.x (BigBoss, $4.99)

Top những tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

Tweak này sẽ bổ sung thêm nhiều tính năng và shortcut vào danh bạ hiện tại của bạn.

 

LocationHandle (BigBoss, $4.99)

Top những tweak mới nhất trong tuần dành cho thiết bị iOS đã jailbreak

Tweak này giúp bạn giả vị trí hiện tại của mình đến một vị trí bất kỳ dựa trên Google Maps.

More in CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Quảng cáo


To Top