Connect with us

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

prisma android featured 1 - Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Ứng dụng Prisma có rất nhiều hiệu ứng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng. Trang iMore đã tổng hợp lại tất cả các hiệu ứng để bạn dễ dàng so sánh và chọn cho mình một hiệu ứng thích hợp.

 

Ảnh gốc

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Candy

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Coloured Sky

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Composition

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Curly Hair

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Curtain

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Dreams

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Femme

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Flame Flower

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

#GettUrban

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Gothic

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Heisenberg

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Illegal Beauty

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Impression

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Light Summer Reading

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Marcus D – Lone Wolf

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Mondrian

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Mononoke

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Mosaic

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Paper Art

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Red Head

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Roland

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Roy

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Running in the Storm

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Tears

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Tokyo

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Transverse Line

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Udnie

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Urban

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Wave

Tổng hợp tất cả các hiệu ứng của Prisma

Xem thêm trong chuyên mục CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top