Connect with us

Tạo mật khẩu 6 số trên iOS 9

6 digit numeric code - Tạo mật khẩu 6 số trên iOS 9

iOS

Tạo mật khẩu 6 số trên iOS 9

Ở các phiên bản trước, mật khẩu mặc định của thiết bị iOS dừng ở bốn con số, nhưng trên iOS 9 đã tăng lên sáu để bảo mật tốt hơn.

 

Để thực hiện, bạn vào Settings > Passcode, chọn Turn passcode on (nếu chưa đặt mật khẩu) hoặc Change passcode để thay đổi mật khẩu đang có. Ở giao diện mới, nhấn Passcode options và sử dụng tùy chọn 6-digit numeric code (mật khẩu sáu số). Sau đó, bạn tiến hành nhập hai lần sáu số của mật khẩu vào ô Enter a passcode. Ngoài mật khẩu sáu số, bạn cũng có thể sử dụng hai tùy chọn mật khẩu đã có trên các phiên bản iOS trước là Custom alphanumeric code (mật khẩu có độ dài bất kỳ, gồm mọi loại kí tự) hay Custom numeric code (mật khẩu số có độ dài bất kỳ).

Xem thêm trong chuyên mục iOS
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top