Connect with us

Ôn thi giấy phép lái xe trên iPhone

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Ôn thi giấy phép lái xe trên iPhone

Ứng dụng ôn thi giấy phép lái xe gồm đầy đủ 450 câu hỏi mới nhất năm 2013 dùng cho sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ giúp các bạn ôn thi phần lý thuyết bằng lái xe máy và xe ô tô một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Ôn thi giấy phép lái xe trên iPhone

Các chức năng chính của ứng dụng bao gồm: Làm để thi ngẫu nhiên theo cấu trúc ra đề thi của Tổng Cục đường bộ Việt Nam Bộ GTVT; Danh sách đề thi bao trọn toàn bộ nội dung của 450 câu hỏi với cấu trúc đề thi chuẩn; Lựa chọn hiển thị kết quả sau khi bạn trả lời câu hỏi hoặc chỉ hiển thị kết quả sau khi kết thúc toàn bộ bài làm; Tìm kiếm câu hỏi theo nội dung câu hỏi hoặc câu trả lời, lọc theo phân loại câu hỏi; Danh sách các câu hỏi đã làm sai giúp nhanh chóng ôn lại phần lý thuyết; Danh sách các mẹo trả lời các câu hỏi lý thuyết giúp bạn tham khảo nếu muốn học nhanh và nhớ nhanh; Danh sách toàn bộ biển báo xuất hiện trong bộ câu hỏi giúp bạn tham khảo nhanh các biển báo trong trường hợp cần thiết.

Ôn thi giấy phép lái xe trên iPhone

Tải ứng dụng về miễn phí tại đây.

Continue Reading
You may also like...

More in CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Quảng cáo


To Top