Connect with us

“Nhạc chuông” Windows từ thời 3.1 đến Windows 10

VIDEO

“Nhạc chuông” Windows từ thời 3.1 đến Windows 10

Nếu bạn có dịp xài qua rất nhiều phiên bản Windows, bạn sẽ thấy qua các thời kỳ “nhạc chuông” của Windows (đoạn nhạc mở đầu khi bạn mới khởi động Windows) là khác nhau và ai ai cũng quen thuộc. Bạn biết được bao nhiêu đoạn nhạc chuông này?

Xem thêm:  Tìm và xóa file trùng lặp trên Windows 10

More in VIDEO

To Top