Connect with us

Hướng dẫn tạo USB Boot cài đặt MacOX Sierra

CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

Hướng dẫn tạo USB Boot cài đặt MacOX Sierra

Trải Nghiệm Số ít bài nói về máy Mac, từ năm mới chắc sẽ có nhiều hơn. Mở đầu bằng bài tạo USB để cài đặt MacOX Sierra lên máy Mac.

 

Cách dễ nhất: sử dụng Disk Creator

Bước 1: Tải về trình cài đặt MacOS Sierra và ứng dụng Disk Creator.

Bước 2: Cắm vào máy một USB có dung lượng 8GB trở lên. Lưu ý là USB sẽ bị format nên nếu có dữ liệu trên USB bạn hãy sao lưu ra nơi khác.

Bước 3: Mở Disk Creator và chọn Select the OS X Installer.

Bước 4: Tìm file Sierra installer. Thông thường nó nằm trong thư mục Applications.

Bước 5: Chọn ở USB từ menu drop-down.

Bước 6: Chọn Create Installer.

Sau khi xong, bạn hãy cắm ổ USB vào máy Mac muốn cài đặt, chọn trình cài đặt trên USB bằng cách giữ phím Option khi đang boot máy.

 

Cách chuyên nghiệp: không khuyến khích

Dĩ nhiên cách trên là dễ nhất rồi, nhưng nếu bạn muốn tự thử thách bản thân hơn, bạn có thể dùng cách này.

Bước 1: Tải về trình cài đặt MacOS Sierra.

Bước 2: Cắm vào máy một USB có dung lượng 8GB trở lên. Lưu ý là USB sẽ bị format nên nếu có dữ liệu trên USB bạn hãy sao lưu ra nơi khác. Đặt tên cho USB để tiện thao tác (trong bài đặt là Untitled). Lưu ý là ổ USB phải được format ở địch dạng  OS X Extended (Journaled). Để định dạng được, bạn hãy vào trình Disk Utility trong máy Mac để thực hiện. Tới đây hơi rối rồi phải không? Thôi quay về cách 1 đi, còn nếu vẫn kiên nhẫn thì qua bước 3 hen.

Bước 3: Mở Applications > Utilities > Terminal.

Bước 4: Gõ (nếu kiên nhẫn) hoặc Copy và Paste đoạn lệnh dưới đây vào Terminal, lưu ý là đổi tên ổ USB trong ví dụ là Untitled thành tên ổ USB của bạn.  Đoạn lệnh cũng ngắn thôi, ngay dưới đây:

sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/Untitled --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app --nointeraction &&say Done

Bước 5: Nhập vào mật khẩu máy bạn nếu được yêu cầu và đợi để Terminal tạo ổ cài đặt MacOS Sierra lên USB.

Ồ, bạn làm được 5 bước trên thành công là bạn “pro” được xíu rồi đó, nhưng mình vẫn khuyến cáo xài cách 1 cho gọn. Sau khi tạo USB xong thì bạn cắm vào máy muốn cài MacOS Sierra và giữ phím Option khi khởi động để boot vô USB nhé.

Chúc bạn thành công!

More in CHỈ CÓ TRÊN TRẢI NGHIỆM SỐ

To Top