Connect with us

Hướng dẫn giới hạn thời gian gọi điện với Call Limiter Lite

call limiter lite - Hướng dẫn giới hạn thời gian gọi điện với Call Limiter Lite

ỨNG DỤNG

Hướng dẫn giới hạn thời gian gọi điện với Call Limiter Lite

Với Call Limiter Lite, bạn có thể dễ dàng đặt thời gian giới hạn các cuộc gọi điện để tiết kiệm cước phí. Ứng dụng sẽ tính toán thời gian gọi theo cài đặt sẵn của bạn và thông báo khi tới mức thời gian quy định. Ngoài ra còn có thể thống kê số kí tự tin nhắn hay lưu lượng sử dụng mạng của thiết bị và giới hạn khi bạn sử dụng quá lố.

call-limiter-lite-1

Giao diện Call Limiter Lite gồm có các thẻ: Contacts (danh bạ), Keypad (bàn phím), SMS MB (kiểm tra số tin nhắn đã gửi và dung lượng internet đã sử dụng), Settings (thiết lập cài đặt cho ứng dụng).

Để gọi điện bạn vào thẻ Contacts, tiếp theo chọn danh bạ cần liên lạc và tiến hành gọi như bình thường, hoặc bạn có thể gọi cho số không có trong danh bạ bằng cách nhập số điện thoại qua thẻ Keypad.

call-limiter-lite-2

Bạn cũng có thể nhắn tin bằng cách chạm vào biểu tượng hình ô thoại tin nhắn sau khi chọn danh bạ ở thẻ Contacts. Ứng dụng có thể giúp bạn đếm số kí tự để không bị hao tốn số lượng tin gửi đi vì vượt quá số kí tự cho phép.

call-limiter-lite-3

Cài đặt chức năng thông báo thời gian giới hạn khi gọi: Bạn truy cập thẻ Settings, vào mục Time’s up (alert setup). Tại đây có các tùy chọn:

– Time and Sound for alerts: Bạn đặt thời gian cho phép của cuộc gọi điện và âm thanh thông báo khi hết thời gian giới hạn.

– Vibrating Alert: Chọn thông báo qua việc rung điện thoại.

– Preventive Alert: Thông báo dự phòng.

– Redial Screen: Hiển thị màn hình gọi lại.

Ứng dụng không thể tự gác máy khi đến thời gian giới hạn đã quy định sẵn bởi vì Apple không cho phép các nhà phát triển ứng dụng thực hiện điều này. Nên chỉ có thể phát thông báo để người dùng nhận biết mà thôi.

Continue Reading
You may also like...

Xem thêm trong chuyên mục ỨNG DỤNG
CHÚNG TÔI TRÊN FACEBOOK

XEM NHIỀU TRONG NGÀY…
To Top