Connect with us

Cách đổi mật khẩu Liên Minh Huyền Thoại

GAME

Cách đổi mật khẩu Liên Minh Huyền Thoại

Trải Nghiệm Số vui lòng hướng dẫn cách để thay đổi mật khẩu của game Liên Minh Huyền Thoại? (h…@outlook.com)

Chào bạn,

Tựa game Liên Minh Huyền Thoại thuộc cổng Garena Vietnam. Bạn có thể truy cập vào trang platform đổi mật khẩu của Garena tại đây, đăng nhập vào bằng user và mật khẩu của bạn, lần lượt điền mật khẩu cũ và mới để xác nhận mật khẩu mới.

Screen Shot 2016-06-01 at 5.22.18 PM

More in GAME

Quảng cáo


To Top