Connect with us

Đang miễn phí khóa học lập trình trên iPhone, giá 200USD

iOS

Đang miễn phí khóa học lập trình trên iPhone, giá 200USD

Lập trình trên iOS cũng khá đơn giản, đặc biệt là với Swift. Nếu bạn muốn tìm hiểu thử thì có thể xem qua khóa học này.

Khóa học có tên là iOS 10 & Swift 3: From Beginner to Paid Professional, hướng dẫn bạn từ cách làm một ứng dụng đơn giản cho đến một ứng dụng chuyên nghiệp tính phí được. Khóa học có giá đến 200USD, hiện tại giảm giá còn 15USD nhưng nếu có mã coupon thì bạn có thể tải về miễn phí.

Mã coupon là IOS_COURSE_AXR18TR, bạn hãy nhập vào khi tiến hành mua khóa học là sẽ được miễn phí. Số lượng sử dụng coupon là giới hạn nên bạn dùng sớm nhé. Lúc Redeem bằng coupon bạn thấy có sẵn coupon khác thì hãy xóa coupon cũ và nhập vào coupon này.

More in iOS

To Top